Kursprogram

För att nå framgång i ett brottmål krävs det av parterna att de har en känsla för vad som är relevant för domstolen. Att i pläderingen upprepa vad olika vittnen sagt är sällan ett vinnande koncept. Därutöver krävs det att man behärskar det straffprocessuella regelverket så man vet hur man kan hantera brister i åklagarens gärningspåstående eller bevisuppgift. Frågor dyker också upp vad gäller behovet av egen bevisning. Processen i de olika instanserna ser olika ut, vilket innebär att man som advokat måste anpassa sitt agerande till den aktuella instansen. För att man som advokat ska kunna utföra uppdraget som försvarare eller målsägandebiträde på bästa sätt är det viktigt att veta hur domstolen tänker och resonerar. Detta och lite till kommer justitierådet Stefan Reimer och advokaten Bengt Ivarsson gå igenom under en heldag. Kursdeltagarna kommer få såväl försvararens/målsägandebiträdets som domarens syn på saken.

  • Vilka krav som kan ställas på åklagarens gärningspåstående och åberopad bevisning
  • Brottmålsprocessens ramar och agerandet när huvudförhandling hålls vid tingsrätten
  • Brottmålsprocessens ramar och agerandet när målet fortsätter i hovrätten och senare i Högsta domstolen
  • Hur görs en strukturerad bevisvärdering av domstolen och hur kan försvararen eller målsägandebiträdet påverka denna
  • Försvararens och målsägandebiträdets utförande av sakframställan och agerande under upptagning av den muntliga bevisningen
  • Hur en plädering bäst utformas för att vinna domstolens intresse
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Göteborg

Pris: 8 900kr

15 september 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen
Profilbild
Bengt Ivarsson
Profilbild
Bengt Ivarsson
Advokat och delägare vid Kihlstedts advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater som har erfarenhet av att uppträda som försvarare eller målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Påföljdsdagen 2024