Våra villkor

Av/ombokningsregler:

Då vi på ExLibro har ett antal olika utbildningsprodukter så har vi också lite olika villkor beroende på vilken produkt du väljer. Nedan finner du mer info om villkoren för varje specifik produkt.

En- och tvådagarskurser i Sverige:
Det flesta av våra en- och tvådagarskurser omfattas av fri av/ombokningsrätt fram till tre veckor innan själva kursdagen. Får du förhinder senare än så går det i det flesta fall bra att skicka en ersättare utan kostnad. Om du inte hittar någon ersättare, så ger vi 25% av den erlagda kursavgiften i rabatt på en ny kurs förutsatt att du bokar den inom tre månader och att genomförandet är inom sex månader. Undantag från dessa regler är för våra så kallade all inclusive kurser, för dessa villkor se nedan. Rabatten vid missad kurs kan aldrig utgöra mer än 25% av kostnaden för en ny kurs, det vill säga missar du en tvådagarskurs, behöver du boka två nya dagar för att nyttja hela rabatten. Återbetalning sker på samma betalningsvillkor som ursprungsfakturan hade.

All inclusive:
Är utbildningar i Sverige som är på minst två dagar och som arrangeras på ett hotell, där övernattning och oftast andra arrangemang så som middagar och liknande är en del av kursen. För dessa utbildningar så gäller fri av/ombokningsrätt till fem veckor innan kurs.Det kan i vissa fall gå bra att skicka en ersättare, men vi reserverar oss för eventuella extra kostnader som tillkommer i form av ombokningsavgifter från hotellets sida. Vid missad kurs ges endast rabatt motsvarande 25% av kursavgiften, ExLibro ger ingen rabatt för eventuella hotellkostnader.
Rabatten vid missad kurs kan aldrig utgöra mer än 25% av kostnaden för en ny kurs, det vill säga missar du en tvådagarskurs, behöver du boka två nya dagar för att nyttja hela rabatten.

Kursabonnemang:
För den som har ett kursabonnemang gäller samma av/ombokningsregler för den som köper en enstaka kurs.
Skillnaden om du har abonnemang large är att alla inspelade kurser ingår i ditt abonnemang, så du kan utan kostnad beställa inspelningen.

Kurser utomlands:
Här varierar villkoren från kurs till kurs och från medarrangör till medarrangör. ExLibro är nämligen inte huvudarrangör av kurserna utomlands utan återförsäljer endast resorna. Dock ansvarar vi för innehållet i kursen och att resa och utbildning genomförs på ett kvalitativt vis. ExLibro och alla samarbetsparter har utställt resegaranti till kammarkollegiet. För exakta villkor för den kurs och resa du är intresserad av, se under villkoren för respektive arrangemang.

Kallelse till kurs och kurslokaler:
Vi arrangerar alltid våra kurser centralt på de orter där vi är. I det flesta fall så publicerar vi tänkt kurslokal i samband med lansering, dock kan oförutsatta händelser inträffa som gör att vi måste byta lokal. Att byta lokal har vi rätt att göra fram till dess att kallelsen för kursen har skickats. Kallelse skickas i normalfallet ca 14 dagar innan genomförandet av kursen (med reservation för tekniska problem eller sjukdom, dock finns information om kurslokalen på vår hemsida så snart det är spikat). Skulle vi behöva byta lokal så strävar vi givetvis efter att det ska vara minst lika hög kvalitet på ersättningslokalen som den vi tänkt från början.

Om kursen flyttas eller ställs in:
Om en föreläsare skulle bli sjuk, eller få andra akuta förhinder så har ExLibro rätt att flytta deltagare till ett nytt datum i det fall att kursen kan ges vid ett senare tillfälle. Vid flytt till nytt tillfälle så gäller samma av/ombokningsvillkor som för det ursprungliga datumet.
Kan kursen inte hållas vid ett nytt tillfälle inom skälig tid så återbetalas hela kursavgiften (Skäligt anses vara inom 12 månader).

Faktureringsvillkor:
På vissa kurser kan man som kund välja om man önskar betala hela avgiften i samband med anmälan och får 10% rabatt, eller dela upp betalningen.
Om möjligheten finns att dela upp betalningen så anges det med en symbol på kursinformationssidan. Om kursen saknar en sådan symbol faktureras kursen i sin helhet i samband med anmälan, betalningsvillkor är 30 dagar netto. Finns en symbol om 10% rabatt på kursinformationssidan kan man även välja att avstå rabatten och dela upp betalningen. Väljer man att dela upp betalningen så faktureras 25% i samband med anmälan och resten en månad innan avbokningsrätten går ut. Betalningsvillkoren för anmälningsavgiften är 10 dagar netto och för slutbetalningen 30 dagar.

Integritet

ExLibro värnar om din integritet och ditt privatliv, i denna integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter när du lämnar dem. På ExLibro gör vi vårt yttersta för att du ska känna dig trygg med att vi skyddar dina personuppgifter. Din personliga integritet är viktig för oss. Policyn gäller Exlibros webbplats. För den har vi utarbetat en datapolicy där du kan läsa om bland annat cookie- och dataskyddspolicy, villkoren för att ta emot nyhetsbrev, samt interaktioner med ExLibros kontaktformulär. Tillsammans ger det en bild av hur vi registrerar dina personuppgifter, vad de används till och hur uppgifterna hanteras.

 

Cookiepolicy

När du besöker exlibro.se godkänner du att Exlibro använder cookies, du informeras vid ditt första besök på exlibro.se via ett pop-up-fönster. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör att ditt besök på hemsidan ska upplevas så bra som möjligt och ge oss möjligheten att förbättra upplevelsen framöver.

ExLibro använder cookies för att samla in och analysera beteendedata baserat på användningen av hemsidan, som att t.ex. registrera trafiken på hemsidan och se över vilka delar som besöks. Samt för att få en överblick över våra användares geografiska sammansättning, så att vi löpande kan förbereda och anpassa design och innehåll till förmån för besökarna och förbättra användarvänligheten. Uppgifterna används även för att få en större kännedom om användaren. Vilken sker i form av analyser och undersökningar inriktade på att förbättra upplevelsen på hemsidan, våra tjänster och vårt innehåll. Så att de riktas efter besökarens intressen.  

Cookies raderas efter ett visst antal månader, men förnyas efter varje besök som görs på exlibro.se.

De uppgifter vi utväxlar genom tredje partscookies omfattas av personuppgiftslagstiftning. Leverantörerna är avtalsbundna att följa regler inom personuppgiftslagstiftning både när det gäller utlämning och radering av personuppgifter.

Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies. Observera att om du inte accepterar användningen av cookies kan du inte fullt utnyttja ExLibros hemsida.

Klicka på följande länkar för att läsa mer om hur du ändrar inställningar för cookies:

Läs mer om Cookies på Post-och Telestyrelsens webbplats

 

Dataskyddspolicy

ExLibro samlar in personuppgifter genom flera kanaler. Uppgifterna samlas in och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.

När du besöker exlibro.se och lämnar dina personuppgifter godkänner du samtidigt vår dataskyddspolicy. ExLibro strävar efter att vara transparenta när det gäller insamling och användning av personuppgifter. Du har åtkomst, insikt och kontroll över dina egna uppgifter.

Exlibro samlar in personuppgifter via:

  1. Hemsidan när du besöker den, upprättar din profil eller beställer en produkt. Vi registrerar din IP-adress som används för att diagnosticera problem på våra servrar och för att administrera vår hemsida.
  2. E-postmeddelanden som skickas till medarbetare för att hålla en god dialog med deltagare och icke-deltagare för våra kurser.
  3. Formulär vid kontakt, anmälning och chattfunktion på hemsidan för att registrera deltagare och hantera förfrågningar i form av konferenser, kurser, nätverk och certifiering. I dessa lägen samlar vi in och lagrar personuppgifter för att dokumentera vilka utbildningsverksamheter du har deltagit i. Det görs för att bland annat kunna styrka att du genomgått dina obligatoriska utbildningar för advokatsamfundet.

ExLibro tar inte ansvar för hur externa hemsidor som länkas på exlibro.se använder personuppgifter. ExLibro utbyter inte dina personuppgifter med dessa eller andra hemsidor.

 

Användning av personuppgifter

Uppgifter som kan kopplas till enskilda individer lämnas endast över till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera våra tjänster eller aktiviteter som den registrerade har anmält sig till. Uppgifterna kommer endast att användas av tredje parter för att uppnå de specifika syftena. Genom att lämna dina personuppgifter via registrering, inköp eller deltagande i konferenser, kurser, nätverk eller certifiering samlar vi in dina uppgifter.

ExLibro använder även CRM-system där personuppgifter hanteras. Här finns listor som köpts in av tredje partsleverantör, i form av e-postadresser, namn, telefonnummer och rättsområden som du arbetar inom och har strikt professionella anteckningar om kunder utefter samtal kring intresse och behov av utbildning.

Dina personuppgifter som kommit in via hemsida eller CRM används för att ExLibro ska få större kunskap om dig och övriga användare, med hjälp av analyser och undersökningar inriktade på att förbättra våra tjänster och innehåll för att kunna ge dig rätt information.

 

Användning av bilder och videos

ExLibro använder löpande bilder och videos från egna evenemang och aktiviteter i tryckt- och digitala medier. Genom bilder och videos delar vi kunskap, information om aktiviteter och evenemang som pågår eller pågått tidigare. Vid samtliga kurser som ingår i ExLibros utbildningsserier spelas videos in. Filmerna sprids ej till tredje part. De är endast för internt bruk och de deltagare och medlemmar som köpt en och samma utbildningsserie.

ExLibro offentliggör endast harmlösa bilder av personer. Det avgörande kriteriet för att offentliggöra är att de avbildade personerna inte rimligen ska kunna känna sig exponerade, utnyttjade eller kränkta utifrån en normal bedömning.

Personer som deltar i ExLibros evenemang godkänner vid sin anmälan att ExLibro får offentliggöra bilder och videos där personen ingår i evenemanget. Vid evenemang där ExLibro kommer att fotografera eller filma, informeras deltagarna innan och önskas ge sitt samtycke vid anmälan. Önskar en deltagare att en offentliggjord bild på denne person tas bort går det bra att kontakta ExLibro. Bilden kommer tas bort eller bytas ut i den omfattning som är möjlig.

Föreläsningar som sker i våra juridiska forum spelas in, dessa inspelningar är endast till för deltagarna i respektive forum, och säljs inte vidare eller delas till eller med någon utanför forumet. Delar av innehållet kan i vissa fall användas i marknadsföringssyfte, vilket deltagaren godkänner i och med anmälan till ett forum.

 

Lagring av uppgifter

ExLibro lagrar personuppgifter på ett säkert sätt med begränsad åtkomst. De förvaras i kontrollerade faciliteter och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras säkert, och med ständig hänsyn till dina rättigheter som användare.

Endast medarbetare på ExLibro har tillgång till dina uppgifter och delas enbart med tredje part i den omfattning som detta är nödvändigt för att betjäna den enskilde registrerade.

Exlibro.se är krypterat via Hypertext Transfer Protocol Secure (https) som säkerställer att informationen som skrivs eller läses på hemsidan inte gör det möjligt för obehöriga att komma åt uppgifter från webbservern till klienten.

ExLibro rapporterar aktivt och ögonblickligen om personuppgifter sprids eller om obehörig gör intrång.

Dina personuppgifter raderas när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla syftet. Statistiska uppgifter kan behandlad och lagras under längre och anonymiserad form.

 

Villkor ExLibros nyhetsbrev

Syftet med nyhetsbrevet från ExLibro är att skapa intresse och marknadsföra för verksamheten. Nyhetsbrevet innehåller kunskap om bland annat juridik, utbildningar och generella uppdateringar om våra tjänster.

Finns du med i ExLibros CRM-system och har varit i kontakt med ExLibro får du automatiskt nyhetsbrev. Det krävs ingen registrering för att få ta del av nyhetsbreven. Personuppgifterna som finns om dig används för att designa och skräddarsy innehållet, så att du får relevant information som passar dig.

Det går alltid att avanmäla sig från nyhetsbrevet genom att göra en opt-out som är angiven längst ner i nyhetsbrevet eller svara på nyhetsbrevet som skickats till dig. Du mottager där med inte fler nyhetsutskick från ExLibro, men kommer fortsatt finns med i CRM-systemet.

 

Insyn och klagomål

Du har rätt att få insyn i vilken information som är sparad om dig. Om uppgifterna är missvisande har du rätt att få dem korrigerade och raderade om de inte längre är relevanta. Du har rätt att lägga klagomål hos Datainspektionen om ExLibros behandling av personuppgifter. Se https://datainspektionen.se