ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande utbildningar

Nyhet

06

dec

2022

Göteborg

Straffrätt

Sexualbrott - nyheter och praxis

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste! Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet?
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 augusti 2022?
På denna kurs finns det idag mindre än fem platser kvar!

Fåtal platser kvar

07

dec

2022

Båstad

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2022 (7-8 dec)

Vi fortsätter vårt mycket uppskattade koncept Familjerättsligt forum även år 2022.
Denna gång arrangeras kursen under två dagar på Hotel Skansen i Båstad.
Antalet återkommande gäster är många och platserna begränsade, så säkra din plats redan idag! • Familjerättsliga nyheter
 • Uppföljning kring framtidsfullmakter
 • Köp, gåva eller bodelning
 • Huvudsaklighetsprincipen eller delningsprincipen
 • Benefika eller onerösa överlåtelser
 • Villkor vid överlåtelser
 • Skattemässiga konsekvenser av transaktioner
 • Skapande av samägande
 • Upplösen av samägande
 • Arvsavstående av arv eller överlåtelse av dödsboandel
 • Bröstarvinges rätt till laglott och den fria överlåtbarheten
Kursen har tidigare varit fullbokad, nu har vi dock en plats kvar!

Nyhet

17

jan

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

Konkursboets förpliktelser (ges även digitalt!)

På denna kurs kommer vi att gå igenom under vilka omständigheter konkursboet blir förpliktat. Vi kommer att rikta in oss på konkursgäldenärens avtal, mervärdesskattefordringar och miljörelaterade krav.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
 • Kan boet nyttja konkursgäldenärens medkontrahents leasinggods utan ersättning?
 • När anses boet vara en verksamhetsutövare enligt 10 kap. MB? Och vad får det för följd?
 • När blir boet betalningsskyldigt för moms vid leverans av varor, tillhandahållande av varor och justering av tidigare gjorda avdrag?

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Läs den helt nya artikeln om oss i Enteprise magazine!
Där vår partner och operativa chef Jens Östberg berättar om sin vision för ExLibro,
och varför vi erbjuder lite smartare juridisk fortbildning!
Klicka på länken ovan för läsa mer.

 

Kursabonnemang!
ExLibro erbjuder två olika kursabonnemang.

1: Förköp tre kursdagar om totalt arton utbildningstimmar (Vilket är utbildningskravet för advokater).
Pris 21.900kr.

2: Förköp fem kursdagar om totalt trettio utbildningstimmar.
Pris 29.900kr. I detta paket ingår även hela vårt bibliotek av inspelade kurser.

För mer info och villkor klicka på paketet nedan!

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast de främsta juridiska experterna som föreläsare. Detta i kombination med våra mycket högt ställda krav på pedagogik är garanter för högkvalitativa utbildningar.

Efter att ha varit verksamma i utbildningsbranschen i drygt tio år, har vi samlat på oss massor av erfarenhet och ett stort kontaktnät av mycket kompetenta föreläsare.
Vår effektiva och slimmade organisation innebär att vi snabbt och effektivt kan ta fram nya och intressanta utbildningar, både vad gäller öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kvalitét och personligt bemötande är ledorden i vår verksamhet, därför anlitar vi bara föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga och juridisk spetskompetens.
När du bokar kurs hos oss så har du en och samma kontaktperson från bokning till genomförd kurs, vi hoppas och tror att det ska göra kontakten mellan oss och våra kunder lite mer personlig.

Om du har några funderingar eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss, eller för den delen bara vill prata utbildning så är det bara att höra av sig, vår kunniga och engagerade personal finns här för dig!

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis.
Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus.

Alla våra utbildningar ges i seminarieform och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning.

 

 

Tips på kurs? Vill du föreläsa?