ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande utbildningar

Fåtal platser kvar

03

okt

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Processrättsliga möjligheter och utmaningar vid konkurs

På denna kurs går vi igenom olika möjligheter och utmaningar i samband med tvistemålsprocesser som uppkommer vid en konkurs.
En unik möjlighet att lyssna till en av landets mest erfarna advokater på ämnet, nämligen Lars Ehrstedt från Merino Advokatbyrå med 40 års erfarenhet av konkursbos processer i domstol och skiljenämnd, samt viss hjälp av Leonardo Merino. Ett måste kurs för dig som jobbar med konkurs och obestånd, eller på annat vis kommer i kontakt med den här typen av processer.

 • Konkursboet som kärande respektive svarande, samt rättegångskostnadsfrågor som är förknippade härmed.
 • Processkommission med redovisningsansvar. Kan gäldenären i domstol hävda sin rätt att vara kommissionär? Genomgång av HQ AB i likvidation i konkurs anspråk på att föra talan mot sin fd styrelse mot förvaltarens bestridande.
 • Rättskraftsfrågor när boet inträder eller inte.
 • Gäldenärens skiljeavtal. Borgenärernas rätt till inflytande.
 • Särskilt om processkommission vid återvinning.
 • Processfinansiering; särskilt avtalsfrågor, förvaltarens arvodering, principer för redovisning av resultatet samt besvärliga momsfrågor. TSMs hittillsvarande inställning till processfinansiering. Erfarenheter av ett genomfört skiljeförfarande med sådan finansiering.
 • Forumfrågor vid utländska inslag.

Nyhet

10

nov

2023

Stockholm
Hybrid

Straffrätt

Processa framgångsrikt i brottmål - (ges även digitalt!)

För att man som advokat ska kunna utföra uppdraget som försvarare eller målsägandebiträde på bästa sätt är det viktigt att veta hur domstolen tänker och resonerar. Detta och lite till kommer justitierådet Stefan Reimer och advokaten Bengt Ivarsson gå igenom under en heldag. Kursdeltagarna kommer få såväl försvararens/målsägandebiträdets som domarens syn på saken.

 • Vilka krav som kan ställas på åklagarens gärningspåstående och åberopad bevisning
 • Brottmålsprocessens ramar och agerandet när huvudförhandling hålls vid tingsrätten
 • Brottmålsprocessens ramar och agerandet när målet fortsätter i hovrätten och senare i Högsta domstolen
 • Hur görs en strukturerad bevisvärdering av domstolen och hur kan försvararen eller målsägandebiträdet påverka denna
 • Försvararens och målsägandebiträdets utförande av sakframställan och agerande under upptagning av den muntliga bevisningen
 • Hur en plädering bäst utformas för att vinna domstolens intresse

Nyhet

24

nov

2023

Stockholm

Affärsjuridik

Nyare associationsrättslig praxis

På denna affärsjuridiska kurs går föreläsarna Urban Båvestam och Johan Danelius igenom rättsutvecklingen på det associationsrättsliga området - särskilt inom aktiebolagsrätten. De går igenom ny praxis från Högsta domstolen och hovrätterna, men också ny lagstiftning och högintressanta utredningar. Kursen är ett måste för dig som är advokat, jurist, revisor eller redovisningskonsult och kommer i kontakt med associationsrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Finns det en princip om ansvarsgenombrott för aktieägare i vissa situationer?
 • När ska en aktieägares uttag från ett aktiebolag bedömas som ett förbjudet lån och som en lovlig eller olovlig värdeöverföring?
 • Var går gränserna för det s.k. tvångslikvidationsansvaret?
 • Vilka slutsatser kom utredningen ”Bolaget som brottsverktyg” fram till beträffande i första hand revisionsplikten och tvångslikvidationsreglerna?
 • När ska ett aktiebolags ersättningskrav mot VD handläggas av vanlig allmän domstol och när ska det i stället handläggas av Arbetsdomstolen?
 • Vad innebär de år 2021 ändrade reglerna om särskild granskning i aktiebolag och ekonomiska föreningar?
 • Under vilka förutsättningar kan ett uppdrag som särskild granskare upphöra i förtid?
 • Var går gränserna för en ideell förenings rättskapacitet?

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Läs den helt nya artikeln om oss i Enterprise magazine!
Där vår partner och operativa chef Jens Östberg berättar om sin vision för ExLibro, och varför vi erbjuder lite smartare juridisk fortbildning!
Klicka på länken ovan för läsa mer.

Kursabonnemang!
ExLibro erbjuder två olika kursabonnemang:

1: Förköp tre kursdagar om totalt 18 utbildningstimmar (vilket är utbildningskravet för advokater).
Pris 24.900kr.

2: Förköp fem kursdagar om totalt 30 utbildningstimmar.
Pris 34.900kr. I detta paket ingår även hela vårt bibliotek av inspelade kurser.

För mer info och villkor klicka på paketet nedan!

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast de främsta juridiska experterna som föreläsare. Detta i kombination med våra mycket högt ställda krav på pedagogik är garanter för högkvalitativa utbildningar.

Efter att ha varit verksamma i utbildningsbranschen i drygt femton år, har vi samlat på oss massor av erfarenhet och ett stort kontaktnät av mycket kompetenta föreläsare. Vår effektiva och slimmade organisation innebär att vi snabbt och effektivt kan ta fram nya och intressanta utbildningar, både vad gäller öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kvalitét och personligt bemötande är ledorden i vår verksamhet, därför anlitar vi bara föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga och juridisk spetskompetens. När du bokar kurs hos oss så har du en och samma kontaktperson från bokning till genomförd kurs, vi hoppas och tror att det ska göra kontakten mellan oss och våra kunder lite mer personlig.

Om du har några funderingar eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss, eller för den delen bara vill prata utbildning så är det bara att höra av sig, vår kunniga och engagerade personal finns här för dig!

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis.
Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus.

Alla våra utbildningar ges i seminarieform och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning.

 

 

Tips på kurs? Vill du föreläsa?