ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande utbildningar

Nyhet

01

sep

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Processteknik och processtaktik

Processar du i allmän domstol, förvaltningsdomstol eller inför skiljenämnd? I så fall är den här kursen ett måste för dig!

 • Vilken tvistlösningsmetod är önskvärd för din huvudman i det enskilda fallet och vad ska eller kan du göra åt den saken?
 • Vem är det som ska övertygas av din talan?
 • När ska man övertyga den som ska övertygas?
 • Samverkan för att övertyga
 • Medel för att övertyga? (Och hjälpmedel)
 • Destruktivt arbete i processer – hur hanterar du det?
 • Hur ska man formulera grunderna för talan som kärande och svarande?
 • Hur ska man formulera bevisteman?
 • Hur kan man arbeta tillsammans med rättssakkunnig och andra sakkunniga för bästa möjlig genomslagskraft och pedagogik och vem ska man välja?
 • Hur ska man försäkra sig om att domare/skiljedomare läser och förstår vad man menar?
 • Hur ska man göra när man själv inte förstår vad motparten menar och när man heller inte vet hur domare/skiljedomare uppfattar det motparten anför?
 • Hur ska man hantera sina svaga flanker för minsta möjliga genomslagskraft?
 • För- och nackdelar med begäran om avvisning, särskild dom (mellandom), hissdispens m.m.
 • Är sakframställningen viktig och varför är det ofta svårare att hålla sin sakframställning sist? Hur förbereder du dig på bästa sätt?
 • Coaching av förhörspersoner för bästa genomslagskraft.
 • Olika sätt att hålla förhör.
 • För- och nackdelar med (att begära) förhandling (i förvaltningsdomstol)?

Nyhet

15

sep

2023

Göteborg

Straffrätt

Processa framgångsrikt i brottmål

För att man som advokat ska kunna utföra uppdraget som försvarare eller målsägandebiträde på bästa sätt är det viktigt att veta hur domstolen tänker och resonerar. Detta och lite till kommer justitierådet Stefan Reimer och advokaten Bengt Ivarsson gå igenom under en heldag. Kursdeltagarna kommer få såväl försvararens/målsägandebiträdets som domarens syn på saken.

 • Vilka krav som kan ställas på åklagarens gärningspåstående och åberopad bevisning
 • Brottmålsprocessens ramar och agerandet när huvudförhandling hålls vid tingsrätten
 • Brottmålsprocessens ramar och agerandet när målet fortsätter i hovrätten och senare i Högsta domstolen
 • Hur görs en strukturerad bevisvärdering av domstolen och hur kan försvararen eller målsägandebiträdet påverka denna
 • Försvararens och målsägandebiträdets utförande av sakframställan och agerande under upptagning av den muntliga bevisningen
 • Hur en plädering bäst utformas för att vinna domstolens intresse

Nyhet

03

okt

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Processrättsliga möjligheter och utmaningar vid konkurs

På denna kurs går vi igenom olika möjligheter och utmaningar i samband med tvistemålsprocesser som uppkommer vid en konkurs.
En unik möjlighet att lyssna till en av landets mest erfarna advokater på ämnet, nämligen Lars Ehrstedt från Merino Advokatbyrå med 40 års erfarenhet av konkursbos processer i domstol och skiljenämnd, samt (Leonardo Merino). Ett måste kurs för dig som jobbar med konkurs och obestånd, eller på annat vis kommer i kontakt med den här typen av processer.

 • Konkursboet som kärande respektive svarande, samt rättegångskostnadsfrågor som är förknippade härmed.
 • Processkommission med redovisningsansvar. Kan gäldenären i domstol hävda sin rätt att vara kommissionär? Genomgång av HQ AB i likvidation i konkurs anspråk på att föra talan mot sin fd styrelse mot förvaltarens bestridande.
 • Rättskraftsfrågor när boet inträder eller inte.
 • Gäldenärens skiljeavtal. Borgenärernas rätt till inflytande.
 • Särskilt om processkommission vid återvinning.
 • Processfinansiering; särskilt avtalsfrågor, förvaltarens arvodering, principer för redovisning av resultatet samt besvärliga momsfrågor. TSMs hittillsvarande inställning till processfinansiering. Erfarenheter av ett genomfört skiljeförfarande med sådan finansiering.
 • Forumfrågor vid utländska inslag.

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Läs den helt nya artikeln om oss i Enteprise magazine!
Där vår partner och operativa chef Jens Östberg berättar om sin vision för ExLibro, och varför vi erbjuder lite smartare juridisk fortbildning!
Klicka på länken ovan för läsa mer.

 

Kursabonnemang!
ExLibro erbjuder två olika kursabonnemang:

1: Förköp tre kursdagar om totalt arton utbildningstimmar (Vilket är utbildningskravet för advokater).
Pris 24.900kr.

2: Förköp fem kursdagar om totalt trettio utbildningstimmar.
Pris 34.900kr. I detta paket ingår även hela vårt bibliotek av inspelade kurser.

För mer info och villkor klicka på paketet nedan!

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast de främsta juridiska experterna som föreläsare. Detta i kombination med våra mycket högt ställda krav på pedagogik är garanter för högkvalitativa utbildningar.

Efter att ha varit verksamma i utbildningsbranschen i drygt tio år, har vi samlat på oss massor av erfarenhet och ett stort kontaktnät av mycket kompetenta föreläsare. Vår effektiva och slimmade organisation innebär att vi snabbt och effektivt kan ta fram nya och intressanta utbildningar, både vad gäller öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kvalitét och personligt bemötande är ledorden i vår verksamhet, därför anlitar vi bara föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga och juridisk spetskompetens. När du bokar kurs hos oss så har du en och samma kontaktperson från bokning till genomförd kurs, vi hoppas och tror att det ska göra kontakten mellan oss och våra kunder lite mer personlig.

Om du har några funderingar eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss, eller för den delen bara vill prata utbildning så är det bara att höra av sig, vår kunniga och engagerade personal finns här för dig!

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis.
Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus.

Alla våra utbildningar ges i seminarieform och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning.

 

 

Tips på kurs? Vill du föreläsa?