ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande utbildningar

Fåtal platser kvar

30

aug

2022

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Påföljder vid avtalsbrott - (ges även digitalt!)

Alexander Hardenberger, Anders Ingvarson och Jon Kihlman går under en dag igenom de påföljder som är tillgängliga för en part vid motpartens avtalsbrott. Kursen utgår från de i lag angivna påföljderna, men behandlar även de vanligaste avtalslösningarna. Fokus är inriktat mot den materiella regleringen, men även processuella frågor – inte minst om åberops- och bevisbördans placering och om rätten till naturafullgörelse – kommer att behandlas.

Följande frågor kommer att behandlas. För flera av dem kommer såväl materiella som processuella aspekter att beröras.

 • Resultatåtaganden och omsorgsåtaganden – varor och tjänster
 • Naturapåföljder och ekonomiska påföljder
 • Reklamation och preskription
 • Hinder och ÄTA-arbeten
 • Avhjälpande och omleverans
 • Borgenärens rätt att avhjälpa på gäldenärens bekostnad
 • Prisavdrag
 • Hävning av avtal
 • Väsentlighetskravet för hävning och omleverans
 • Friskrivningsklausuler avseende objekt och påföljdsfriskrivningar
 • Beräkning av skadestånd
 • Förutsättningar för skadestånd
 • Strikt ansvar, frånvaro av force majeure och culpa
 • Avtalade eller lagfästa begränsningar av skadestånd
 • Borgenärens skyldighet att begränsa skadan

Nyhet

08

sep

2022

Göteborg

Straffrätt

Sexualbrott - nyheter och praxis

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste! Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet?
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 augusti 2022?

Nyhet

22

sep

2022

Stockholm

Straffrätt

Sexualbrott - nyheter och praxis - (ges även digitalt!)

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste! Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet?
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 augusti 2022?

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

 

Vi expanderar och söker ett antal nya medarbetare!
För mer info se karriär fliken här på hemsidan.
Tillsättning sker löpande så skicka in din CV och personligt brev redan idag!

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast de främsta juridiska experterna som föreläsare. Detta i kombination med våra mycket högt ställda krav på pedagogik är garanter för högkvalitativa utbildningar.

Efter att ha varit verksamma i utbildningsbranschen i drygt tio år, har vi samlat på oss massor av erfarenhet och ett stort kontaktnät av mycket kompetenta föreläsare.
Vår effektiva och slimmade organisation innebär att vi snabbt och effektivt kan ta fram nya och intressanta utbildningar, både vad gäller öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kvalitét och personligt bemötande är ledorden i vår verksamhet, därför anlitar vi bara föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga och juridisk spetskompetens.
När du bokar kurs hos oss så har du en och samma kontaktperson från bokning till genomförd kurs, vi hoppas och tror att det ska göra kontakten mellan oss och våra kunder lite mer personlig.

Om du har några funderingar eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss, eller för den delen bara vill prata utbildning så är det bara att höra av sig, vår kunniga och engagerade personal finns här för dig!

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis.
Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus.

Alla våra utbildningar ges i seminarieform och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning.

 

 

Tips på kurs? Vill du föreläsa?