ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande utbildningar

18

jan

2024

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

HD:s praxis 2022-2023 avseende den kommersiella avtalsrätten – en praktisk analys (ges även digitalt!)

Föreläsare

Stockholm 18 jan 2024: fysiskt Fåtal platser kvar

Stockholm 18 jan 2024: digitalt Platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Standardavtal och handelsbruk
 • Tolkning av rättshandlingar
 • Jämkning av avtalsvillkor
 • Kvittning i materiellt och processuellt hänseende

Två platser kvar!

Fåtal platser kvar

06

feb

2024

Stockholm

Straffrätt

Straffprocessuella tvångsmedel (6-7 feb 2024) på Ellery Beach House

Föreläsare

Stockholm 6-7 feb 2024: fysiskt Fåtal platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • De särskilda häktningsgrunderna
 • Tidsbegränsningen av häktningstiden
 • Beslag i en digital miljö
 • Beslag av klienthandlingar hos en advokat
 • Reglerna om HAK och HÖK samt hur de tillämpas
 • Hemlig dataavläsning
 • Hemlig rumsavlyssning
 • Hur ser svenska domstolar på EncroChat och ANOM
 • Nya reglerna kring preventiv avlyssning
Endast en plats kvar på plats!

Favorit i repris

14

mar

2024

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

Konkursboets förpliktelser - rättsliga möjligheter - En fristående fortsättning (ges även digitalt!)

Föreläsare

Stockholm 14 mars 2024: fysiskt Fåtal platser kvar

Stockholm 14 mars 2024: digitalt Platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Vilka rättsliga utgångspunkter ska konkursförvaltaren verka utifrån?
 • Hur ska förvaltaren hantera separationsrätter? Finns en vårdplikt?
 • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
 • Finns en partiell inträdesrätt?
 • När blir boet ansvarigt för att det nyttjat gäldenärens medkontrahents prestation?
 • Påverkar de nya reglerna i lagen om företagsrekonstruktion hur vi ska se på frågor om gäldenärens avtal i konkurs?
 • När blir konkursboet ansvarigt enligt 10 kap. MB?
 • För var svarar boet i sådana fall och finns möjligheter att påverka ansvaret?

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Läs den helt nya artikeln om oss i Enterprise magazine!
Där vår partner och operativa chef Jens Östberg berättar om sin vision för ExLibro, och varför vi erbjuder lite smartare juridisk fortbildning!
Klicka på länken ovan för läsa mer.

Kursabonnemang!
ExLibro erbjuder två olika kursabonnemang:

1: Förköp tre kursdagar om totalt 18 utbildningstimmar (vilket är utbildningskravet för advokater).
Pris 24.900kr.

2: Förköp fem kursdagar om totalt 30 utbildningstimmar.
Pris 34.900kr. I detta paket ingår även hela vårt bibliotek av inspelade kurser.

För mer info och villkor klicka på paketet nedan!

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast de främsta juridiska experterna som föreläsare. Detta i kombination med våra mycket högt ställda krav på pedagogik är garanter för högkvalitativa utbildningar.

Efter att ha varit verksamma i utbildningsbranschen i drygt femton år, har vi samlat på oss massor av erfarenhet och ett stort kontaktnät av mycket kompetenta föreläsare. Vår effektiva och slimmade organisation innebär att vi snabbt och effektivt kan ta fram nya och intressanta utbildningar, både vad gäller öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kvalitét och personligt bemötande är ledorden i vår verksamhet, därför anlitar vi bara föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga och juridisk spetskompetens. När du bokar kurs hos oss så har du en och samma kontaktperson från bokning till genomförd kurs, vi hoppas och tror att det ska göra kontakten mellan oss och våra kunder lite mer personlig.

Om du har några funderingar eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss, eller för den delen bara vill prata utbildning så är det bara att höra av sig, vår kunniga och engagerade personal finns här för dig!

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis.
Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus.

Alla våra utbildningar ges i seminarieform och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning.

 

 

Tips på kurs? Vill du föreläsa?