ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande utbildningar

Nyhet

25

apr

2023

Stockholm

Familjerätt

Familjerättsliga beräkningar

Unik kurs om olika beräkningar för köp, gåva, arv och bodelning. Kursen kommer att gå igenom de civilrättsliga och de skattemässiga aspekterna vid olika överlåtelsetillfällen. Den är ämnad för dig som är verksam rådgivare inom ekonomisk familjerätt och transaktioner. • Olika beräkningar vid köp, gåva, arv och bodelning
 • Beräkningar avseende fastighet, företag, värdepapper och pension
 • Beräkningar avseende efterarv och förskott på arv
 • Civilrättsliga och skatterättsliga konsekvenser vid familjerättsliga överlåtelser
 • Genomgång av praktiska verktyg som kursdeltagaren får med sig hem efter genomförd kurs

Nyhet

11

maj

2023

Stockholm
Hybrid

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt: Vanlig kommersiell avtalsrätt? (ges även digitalt!)

Söker du en mer avancerad kurs i entreprenadjuridik? I så fall är detta kursen för dig! Hanna Larsson från Advokatfirman Sture Larsson och Jon Kihlman, advokat och doktor i handelsrätt, föreläser på kursen som utgår från AB 04 och i huvudsak följer dess struktur. På kursen behandlas väsentliga entreprenadrättsliga frågor, både ur ett entreprenadrättsligt perspektiv och ett perspektiv som utgår från bakomliggande dispositiv rätt.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Entreprenadrätten och vanliga avtalsrättsliga principer
 • Utförande
 • Organisation
 • Tider
 • Ansvar och avhjälpande
 • Ekonomi
 • Besiktning
 • Hävning
 • Tvistlösning

Nyhet

23

maj

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Avtalstvister (ges även digitalt!)

Det är som bekant vanligt med avtalstvister. När dessa blivit föremål för rättsligt förfarande framställer ena parten ofta påståenden och gör andra parten ännu oftare invändningar, som ställer avtalsrättsliga frågor på sin spets. Kursen behandlar några av de avtalsrättsliga frågor som därvid oftast aktualiseras, varvid relevant rättspraxis berörs.
Den här kursen är således en måste för dig som ger råd och rekommendationer i avtalsrättsliga frågor!

 • Avtalstolkning (partsavsikter, kontexter, skälighet m.m.)
 • Avtalsändring (eftergifter, avtalade formkrav för ändringar m.m.)
 • Jämkning (36 § avtalslagen)
 • Fel i prestation (garantier och avtalade egenskaper, enuntiationer, utfyllande kvalitetskrav m.m.)
 • Dröjsmål med prestation (closing etc.)
 • När är avtalsbrottet väsentligt?
 • Reklamation och frister
 • Oaktsamhet och grov oaktsamhet m.m.
 • Ansvarsbegränsningar
 • Vad kan man räkna med att domare och skiljedomare kan och har erfarenhet av?
 • Vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • Bra och dålig bevisning

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Läs den helt nya artikeln om oss i Enteprise magazine!
Där vår partner och operativa chef Jens Östberg berättar om sin vision för ExLibro, och varför vi erbjuder lite smartare juridisk fortbildning!
Klicka på länken ovan för läsa mer.

 

Kursabonnemang!
ExLibro erbjuder två olika kursabonnemang:

1: Förköp tre kursdagar om totalt arton utbildningstimmar (Vilket är utbildningskravet för advokater).
Pris 21.900kr.

2: Förköp fem kursdagar om totalt trettio utbildningstimmar.
Pris 29.900kr. I detta paket ingår även hela vårt bibliotek av inspelade kurser.

För mer info och villkor klicka på paketet nedan!

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast de främsta juridiska experterna som föreläsare. Detta i kombination med våra mycket högt ställda krav på pedagogik är garanter för högkvalitativa utbildningar.

Efter att ha varit verksamma i utbildningsbranschen i drygt tio år, har vi samlat på oss massor av erfarenhet och ett stort kontaktnät av mycket kompetenta föreläsare. Vår effektiva och slimmade organisation innebär att vi snabbt och effektivt kan ta fram nya och intressanta utbildningar, både vad gäller öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kvalitét och personligt bemötande är ledorden i vår verksamhet, därför anlitar vi bara föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga och juridisk spetskompetens. När du bokar kurs hos oss så har du en och samma kontaktperson från bokning till genomförd kurs, vi hoppas och tror att det ska göra kontakten mellan oss och våra kunder lite mer personlig.

Om du har några funderingar eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss, eller för den delen bara vill prata utbildning så är det bara att höra av sig, vår kunniga och engagerade personal finns här för dig!

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis.
Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus.

Alla våra utbildningar ges i seminarieform och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning.

 

 

Tips på kurs? Vill du föreläsa?