Profilbild

Karoline Fridolf

Karoline Fridolf är hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten över Skåne och Blekinge sedan år 2020. Under tolv år arbetade hon som rådman vid Helsingborgs tingsrätt. Karoline Fridolf är ämnesansvarig i straffrätt vid Domstolsakademin. Hon är även kursledare och lärare i straffrättsliga kurser inom Domstolsakademin. Karoline Fridolf har tidigare varit åklagare samt arbetat som lärare i straff-​ och processrätt vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet.

Aktiva kurser