Kursprogram

Påföljdsbestämningen utgör en ytterst central del i straffrätten och den är ständigt under förändring och utveckling genom såväl lagstiftning som praxis. Hur bestäms straffvärdet, vad är avgörande för påföljdsvalet och finns det omständigheter som påverkar straffmätningen är frågor som det är av stor vikt att kunna argumentera kring i en brottmålsrättegång.

Under denna kursdag ges en djupgående beskrivning av strukturen för en påföljdsbestämning. Med utgångspunkt i 29 och 30 kapitlet brottsbalken diskuteras vilka faktorer som är av relevans för straffvärdebedömningen och vad som blir avgörande för påföljdsvalet. Under dagen behandlas särskilt försvårande och förmildrande omständigheter samt billighetsskäl, när föreligger dessa och vilket utslag får de vid påföljdsbestämningen. När finns det skäl för fängelse, under vilka förutsättningar kan en fängelsepresumtion brytas, ska villkorlig dom eller skyddstillsyn väljas och behöver en sådan påföljd i så fall vara förenad med något ytterligare är en andra centrala frågeställningar som behandlas. Finns det tidigare domar som är av betydelse för påföljdsbestämningen och när kan det vara aktuellt att döma till flera olika påföljder för brott som är uppe till bedömning vid ett och samma tillfälle tas också upp under kursen. Även ungdom, psykisk sjukdom och frågan om förverkande av tidigare villkorligt medgiven frihet kommer att behandlas under dagen. Samtliga frågeställningar belyses med relevant praxis från främst Högsta domstolen.

 

  • Försvårande och förmildrande omständigheter
  • Art och återfall
  • Billighetsskäl
  • Icke frihetsberövande påföljder
  • Ungdom
  • Psykisk sjukdom
  • 34 kapitlet brottsbalken
  • Förverkande av tidigare villkorligt medgiven frihet
  • Praxis  
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 14 feb 2025: Fysiskt

Stockholm 14 feb 2025: Digitalt

Pris: 9 500kr

14 februari 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Karoline Fridolf
Profilbild
Karoline Fridolf
Hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Målgrupp

Advokater, domare och åklagare.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Påföljdsdagen 2024