Straffrättsliga kurser

Ett av ExLibros största områden är straffrätten!

Straffrättsliga kurser som vi erbjuder, behandlar bland annat sexualbrott, narkotikabrott, påföljder, bevisning och straffprocessuella tvångsmedel för att nämna några.
Kurserna vänder sig till dig som arbetar som advokat, målsägandebiträde, åklagare eller som på annat vis kommer i kontakt med den straffrättsliga området.
Kurserna leds alltid av branschen mest kunniga och uppskattade föreläsare, så som framstående advokater, justitieråd och professorer.
Våra straffrättsliga kurser utgår alltid från relevant lagstiftning, senaste praxis och aktuell forskning.
Målet med varje kurs är att du som deltagare ska få med dig nya insikter och praktiska verktyg som du har användning för i ditt dagliga arbete. 

Nedan finner du mer information om alla aktuella straffrättsliga kurser, hoppas du finner något av intresse!

Hittar du inte det du söker, tveka inte att höra av dig till oss med dina önskemål, så kanske det kan bli en kurs i framtiden.

Två platser kvar!

Fåtal platser kvar

06

feb

2024

Stockholm

Straffrätt

Straffprocessuella tvångsmedel (6-7 feb 2024) på Ellery Beach House

Föreläsare

Stockholm 6-7 feb 2024: fysiskt Fåtal platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • De särskilda häktningsgrunderna
 • Tidsbegränsningen av häktningstiden
 • Beslag i en digital miljö
 • Beslag av klienthandlingar hos en advokat
 • Reglerna om HAK och HÖK samt hur de tillämpas
 • Hemlig dataavläsning
 • Hemlig rumsavlyssning
 • Hur ser svenska domstolar på EncroChat och ANOM
 • Nya reglerna kring preventiv avlyssning
På denna kurs finns det idag mindre än fem platser kvar!

Nyhet

18

apr

2024

Göteborg

Straffrätt

Våld i nära relationer - juridiska och psykologiska aspekter (18-19 april 2024)

Föreläsare

Göteborg 18-19 april 2024: fysiskt Platser kvar

 • Normaliseringsprocessen
 • Uppbrottsprocessen
 • Olika typer av våld
 • Snedvridningar (bias), betydelse i bevisvärdering och utredning
 • Störfaktorer (confounding), stödbevisning och sannolikhet
 • Att minnas vs att berätta om psykiskt och fysiskt våld
 • Tillförlitlighet och trovärdighet: kognitiva och sociala påverkansfaktorer
 • Typologier, manipuleringsstrategier före, under, efter (förövarkompetens)
 • PTSD, komplex PTSD, psykiska reaktioner (offerkompetens)
 • Vad innebär det för barn att bevittna våld?
 • Intervjumetodik vid misstanke om våld

13

sep

2024

Göteborg

Straffrätt

Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!

Föreläsare

Göteborg 13 sep 2024: fysiskt Platser kvar

 • Rollen som försvarare och målsägandebiträde under förundersökningen
 • Kort om processen i tingsrätt
 • Förhör och motförhör
 • Processen i hovrätt
 • Processen i Högsta domstolen
 • Bevisvärdering, fördjupning
 • Praktikfall

22

nov

2024

Stockholm

Straffrätt

Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!

Föreläsare

Stockholm 22 nov 2024: fysiskt Platser kvar

Stockholm 22 nov 2024: digitalt Platser kvar

 • Rollen som försvarare och målsägandebiträde under förundersökningen
 • Kort om processen i tingsrätt
 • Förhör och motförhör
 • Processen i hovrätt
 • Processen i Högsta domstolen
 • Bevisvärdering, fördjupning
 • Praktikfall
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.