Profilbild

Bengt Ivarsson

Advokat Bengt Ivarsson: Ordförande för Sveriges Advokatsamfund 2013-2017, vice ordförande 2011-2013, styrelseledamot 2005-2011, ledamot i rådet vid Domstolsakademin, ledamot i Åklagarmyndighetens insynsråd, ledamot i Forensiska rådet vid Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), expert i Blåljusutredningen, tidigare expert i Psykiatrilagsutredningen, Nämndemannautredningen, Narkotikastraffutredningen samt 2014 års Sexualbrottskommitté.

Aktiva kurser