Kursprogram

För att nå framgång i ett brottmål krävs det av parterna att de har en känsla för vad som är relevant för domstolen. Att i pläderingen upprepa vad olika vittnen sagt är sällan ett vinnande koncept. Därutöver krävs det att man behärskar det straffprocessuella regelverket så man vet hur man kan hantera brister i åklagarens gärningspåstående eller bevisuppgift. Frågor dyker också upp vad gäller behovet av egen bevisning. Processen i de olika instanserna ser olika ut, vilket innebär att man som advokat måste anpassa sitt agerande till den aktuella instansen. För att man som advokat ska kunna utföra uppdraget som försvarare eller målsägandebiträde på bästa sätt är det viktigt att veta hur domstolen tänker och resonerar. Detta och lite till kommer justitierådet Stefan Reimer och advokaten Bengt Ivarsson gå igenom under en heldag. Kursdeltagarna kommer få såväl försvararens/målsägandebiträdets som domarens syn på saken.

  • Rollen som försvarare och målsägandebiträde under förundersökningen
  • Kort om processen i tingsrätt
  • Förhör och motförhör
  • Processen i hovrätt
  • Processen i Högsta domstolen
  • Bevisvärdering, fördjupning
  • Praktikfall
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Göteborg 13 sep 2024: fysiskt

Pris: 9 500kr

13 september 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen
Profilbild
Bengt Ivarsson
Profilbild
Bengt Ivarsson
Advokat och delägare vid Kihlstedts advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater som har erfarenhet av att uppträda som försvarare eller målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Påföljdsdagen 2024
Straffrätt
Påföljdsdagen 2025