Frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt är ofta praktiskt betydelsefulla, men är sällan särskild väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika problemkomplex som uppkommer i det gränslandet utifrån praktiska tillämpningsfrågor som bygger på verkliga fall. Det sker också en genomgång av de rättsfall från Högsta domstolen och den litteratur som finns på området.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Konkursboet som rättssubjekt
  • Gäldenärens avtal under konkurs och företagsrekonstruktion
  • Kvittning i konkurs och företagsrekonstruktion
  • Lönegaranti, regressrätt och utdelning
  • Förfoganden över återvinningsbar egendom
  • Sakrättsliga frågor kring optioner, förköpsrätt, hembudsklausuler och överlåtelseförbud
  • Förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

E-kurs utan quiz

Pris: 8 900kr

07 maj 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater eller andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Relaterat

Affärsjuridik
AI i praktiken - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)