Straffprocessuella frågor av komplicerat slag kring bevisning och bevisprövning behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån rättspraxis och praktikfall baserade på verkliga mål. I särskilda avsnitt belyses bevisning av uppsåt och bevisfrågor vid påföljdsbestämning.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Principen om fri bevisföring och gränserna för denna med hänsyn till Europakonventionen, olagligt åtkommen bevisning och särskilda bevisförbud
  • Särskilt om brottsprovokation och bevisprovokation
  • Balkongmålet och andra bevismodeller i ljuset av den fria bevisvärderingen
  • Särskilda bevisfrågor kring uppsåt och oaktsamhet
  • Särskilda bevisfrågor som uppkommer vid påföljdsbestämningen
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 500kr

16 maj 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Advokater, domare, åklagare och andra som kommer i kontakt med bevisrätten.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Påföljdsdagen 2024