Denna heldagskurs ägnas helt åt den svåra konsten att bestämma påföljd för brott. Föreläsare är ingen mindre än justitierådet Stefan Reimer, som har lång och gedigen erfarenhet av att både undervisa om och som domare tillämpa knepiga påföljdsfrågor. Kursen inleds med en genomgång av påföljdssystemets struktur och uppbyggnad, med särskilt fokus på beslutsprocessen och de olika steg som måste gås igenom för att kunna välja påföljd och bestämma straffvärde enligt 29 kap. och 30 kap. brottsbalken. Därefter sker undervisningen huvudsakligen i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga avgöranden. I samband med genomgången av praktikfallen görs sedan utvikningar och analyser i olika ämnen som frågorna väcker.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

  • Straffvärde, straffmätningsvärde, art och återfall - hur hänger det ihop?
  • När kan samhällstjänst och andra alternativa påföljder användas istället för fängelse?
  • Hur sker påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet?
  • Ungdom och särskilda ungdomspåföljder
  • Billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken
  • Särskilda påföljdssituationer i samband med osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan) och kombinationsbrott (grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse)

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast två dagar senare.

För att Ni som tittare också ska kunna tillgodoräkna er den här föreläsningen inom ramen för Advokatsamfundets utbildningskrav kommer Ni efter varje delpass att få göra ett kortare kunskapstest. Inklusive kunskapstestet räknas föreläsningen som sex utbildningstimmar. Efter att alla tester är genomförda och alla frågor besvarade korrekt så läggs ett kursintyg upp på Ert konto på vår kundplattform.

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Videoföreläsning att se när det passar dig.

Pris: 5 495kr

E-kurs med quiz

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med brottmål som försvarare, målsägandebiträde, åklagare eller motsvarande och som vill få en bättre förståelse för hur påföljdsbestämningen går till och vilken påföljd som kan bli aktuell i olika brottmål.

Relaterat