Vi på ExLibro fortsätter vår mycket uppskattade serie av kurser på obeståndsrättens område, denna gång behandlar vi frågor kring återvinning i konkurs. Kursen är fristående och kan följas även av dig som inte deltagit på tidigare kurser!

Kursprogram

Kursbeskrivningen

Denna kurs tar sikte på återvinningsreglernas syfte och funktion samt hur återvinningsprocesser kan föras samt vilka problem som kan uppstå i samband med en sådan process. Kursen kommer särskilt belysa frågor kring bevis- och åberopsbördans placering samt de särskilda regler som gäller för preklusion av olika former av återvinningskrav. Kursen sker genom föreläsningar och i seminarieform genom diskussion och genomgång av praktikfall.

Det sker också en genomgång av rättsfall från Högsta domstolen och viss litteratur på området.

Kursen kommer även uppmärksamma frågor kring återvinning av rekonstruktörsarvode samt frågor i gränslandet mellan de aktiebolagsrättsliga frågorna kring olovliga värdeöverföringar och förbjudna lån.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Förutsättningar för återvinning i olika situationer
  • Sakrättsliga frågor kring återvunnen egendom (vad händer exempelvis om återvinningssvaranden har pantsatt återvunnen egendom till god troende tredje man?)
  • Tillämpningen av nackdelsrekvisitet
  • Talefrister enligt 4 kap konkurslagen
  • Prövning av oskäliga arvoden för rekonstruktörer genom återvinning?
  • Processuella frågor och processtaktiska överväganden i samband med återvinningsprocesser
  • Konkursutredning för bedömning av återvinningsbara transaktioner
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm (Hybrid)

Pris: 9 500kr

08 april 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen
Profilbild
Petter Vaeren
Profilbild
Petter Vaeren
Advokat och delägare hos 7Wise advokatbyrå i Stockholm

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater och biträdande jurister och andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)