Under en dag går en av våra mest uppskattade föreläsare, justitierådet Stefan Reimer, igenom utvecklingen inom processrätten, med särskilt fokus på civilrättsprocessen och specialprocess, under det gångna året, samt blickar framåt mot nästa år. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna och de skarpaste analyserna med utgångspunkt i praxis på processrättens område. Vidare diskuteras och analyseras olika problem i rättstillämpningen.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

  • Nya avgöranden från Högsta domstolen och från hovrätterna
  • Problemställningar i rättstillämpningen
  • Vilka eventuella förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
  • Bevisbörda och beviskrav
  • Edition och annan informationsinhämtning
  • Förberedelse, materiell processledning och sammanställningar
  • Kvarstad och verkställighet
  • Förhandsavgöranden - EU-domstolens roll och nationell domstols bedömningsutrymme
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

08 november 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med tvister som advokat, biträdande jurist, bolagsjurist eller motsvarande och som vill hålla dig uppdaterad kring rättsutvecklingen inom processrätten, särskilt civilprocessen och processuella frågor kring utsökningsrätt och obeståndsrätt.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)