Frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt är ofta praktiskt betydelsefulla, men är sällan särskild väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. Kursen belyser olika problemkomplex som uppkommer i det gränslandet utifrån praktiska tillämpningsfrågor som bygger på verkliga fall. Det sker också en genomgång av de rättsfall från Högsta domstolen och den litteratur som finns på området.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Konkursboet som rättssubjekt
  • Gäldenärens avtal under konkurs och företagsrekonstruktion
  • Kvittning i konkurs och företagsrekonstruktion
  • Lönegaranti, regressrätt och utdelning
  • Förfoganden över återvinningsbar egendom
  • Sakrättsliga frågor kring optioner, förköpsrätt, hembudsklausuler och överlåtelseförbud
  • Förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast två dagar senare.

För att Ni som tittare också ska kunna tillgodoräkna er den här föreläsningen inom ramen för Advokatsamfundets utbildningskrav kommer Ni efter varje delpass att få göra ett kortare kunskapstest. Inklusive kunskapstestet räknas föreläsningen som sex utbildningstimmar. Efter att alla tester är genomförda och alla frågor besvarade korrekt så läggs ett kursintyg upp på Ert konto på vår kundplattform.

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Videoföreläsning att se när det passar dig.

Pris: 5 495kr

E-kurs med quiz

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater eller andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Relaterat