Profilbild

Stefan Reimer

Stefan är född 1962. Han är justitieråd i Högsta domstolen och har även lång erfarenhet som tingsrättsdomare. Han har varit särskild utredare och expert inom en rad utredningar på straffrättens område; senast som expert i utredningen om vissa straffprocessuella frågor som bl.a. behandlade frågor kring oskuldspresumtionen. Stefan är också kursansvarig lärare för Domstolsakademins kurser i påföljdsbestämning för ordinarie domare.

Aktiva kurser