Videoföreläsningar - Straffrätt

Man har inte alltid tid eller möjlighet att delta när en kurs ges, då finns vårt bibliotek av inspelade kurser att tillgå.

Vi spelar in det flesta kurser vi arrangerar inom straffrätten, och det är dessa inspelningar du sedan kan köpa och titta på i efterhand. På det inspelade kurserna får du således även ta del av föreläsarna och deltagarnas diskussioner, vilket vi och våra kunder tycker ger mer än att bara lyssna på någon som står och pratar för sig själv i en studio. (Dock spelas inte grupparbeten och liknande in).


När du köpt en inspelad kurs så behöver du skapa ett konto här på vår hemsida.
Kontot skapas genom att du loggar in med bank:id. (Vänligen observera att bank:id måste finnas på en annan enhet än den du har hemsidan på, använd förslagsvis dator för hemsidan och mobilt bank:id på telefonen).


När kontot är skapat kan vi ladda upp inspelningen, räkna med att det tar 1-2 dagar.
Efter varje inspelning följer ett kortare kunskapstest, detta för att vi ska få en verifikation på att du tagit till dig kunskapen. När du svarat rätt på alla frågor så kommer vi inom några dagar att ladda upp ditt kursintyg. Vänligen observera att inte alla inspelade kurser ger sex timmars utbildning utan vissa bara 3 - 4 timmar.
Alla kurser har inte kunskapstest, dessa kurser är till för att du ska kunna uppdatera dig, men ger inga utbildningspoäng!

Har du några ytterligare frågor om hur det fungerar med inspelade kurser är du mer än välkommen att höra av dig!

Nedan finner du information om alla inspelningar vi har just nu,
detta är dock något som byggs ut hela tiden, eftersom nästa alla kurser streamas och spelas in.

 

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Straffrätt

Påföljdsbestämning i praktiken - videoföreläsning (med quiz)

Föreläsare

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Straffvärde, straffmätningsvärde, art och återfall - hur hänger det ihop?
 • När kan samhällstjänst och andra alternativa påföljder användas istället för fängelse?
 • Hur sker påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet?
 • Ungdom och särskilda ungdomspåföljder
 • Billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken
 • Särskilda påföljdssituationer i samband med osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan) och kombinationsbrott (grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse)

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Straffrätt

Sexualbrott - videoföreläsning (med quiz)

Föreläsare

 • Hur uttrycks frivillighet?
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur ser sexualbrottslagstiftningen ut sedan den 1 augusti 2022?
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.