Det finns numera en stor mängd straffprocessuella tvångsmedel och utvecklingen går mot att de blir allt fler och mer omfattande. Dels har vi häktning, restriktioner, husrannsakan och beslag, dels ett antal hemliga tvångsmedel, t ex telefonavlyssning, kameraövervakning och dataavläsning. Därtill kommer användningen av material från EncroChat och ANOM, som inte är hemliga tvångsmedel som beslutats av svenska domstolar, men som trots det prövas av domstolar i Sverige.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • De särskilda häktningsgrunderna
  • Tidsbegränsningen av häktningstiden
  • Beslag i en digital miljö
  • Beslag av klienthandlingar hos en advokat
  • Reglerna om HAK och HÖK samt hur de tillämpas
  • Hemlig dataavläsning
  • Hemlig rumsavlyssning
  • Hur ser svenska domstolar på EncroChat och ANOM

I kursavgiften ingår:

12 timmars utbildning

Övernattning (del i dubbelrum)

Frukost, lunch, fika och trerätters middag med vinpaket

Entré till spa

Minimera Maximiera

Galleri

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 21 900kr

06 februari 2024 09:00 -
07 februari 2024 15:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Bengt Ivarsson
Profilbild
Bengt Ivarsson
Advokat och delägare vid Kihlstedts advokatbyrå
Profilbild
Gunnel Lindberg
Profilbild
Gunnel Lindberg
Ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare och domare m fl som kommer i kontakt med tvångsmedel i sitt yrke. De som deltar i kursen förväntas bidra genom ett aktivt kursdeltagande med frågor och kommentarer.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål - (ges även digitalt!)
Straffrätt
Våld i nära relationer - juridiska och psykologiska aspekter (18-19 april 2024)