Profilbild

Gunnel Lindberg

Gunnel Lindberg är fd överåklagare och numera dels författare av standardverket på detta område, ”Straffprocessuella tvångsmedel” dels ordförande för den myndighet som utövar tillsynen över användningen av hemliga tvångsmedel.

Aktiva kurser