Det finns numera en stor mängd straffprocessuella tvångsmedel och utvecklingen går mot att de blir allt fler och mer omfattande. Dels har vi häktning, restriktioner, husrannsakan och beslag, dels ett antal hemliga tvångsmedel, t ex telefonavlyssning, kameraövervakning och dataavläsning. Därtill kommer användningen av material från EncroChat och ANOM, som inte är hemliga tvångsmedel som beslutats av svenska domstolar, men som trots det prövas av domstolar i Sverige.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • De särskilda häktningsgrunderna
  • Tidsbegränsningen av häktningstiden
  • Beslag i en digital miljö
  • Beslag av klienthandlingar hos en advokat
  • Reglerna om HAK och HÖK samt hur de tillämpas
  • Hemlig dataavläsning
  • Hemlig rumsavlyssning
  • Hur ser svenska domstolar på EncroChat och ANOM
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Göteborg
Plats: Jacy´z Hotel & Resort

Pris: 17 900kr

21 mars 2023 09:00 -
22 mars 2023 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Bengt Ivarsson
Profilbild
Bengt Ivarsson
Advokat och delägare vid Kihlstedts advokatbyrå
Profilbild
Gunnel Lindberg
Profilbild
Gunnel Lindberg
Ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare och domare m fl som kommer i kontakt med tvångsmedel i sitt yrke. De som deltar i kursen förväntas bidra genom ett aktivt kursdeltagande med frågor och kommentarer.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Påföljdsdagen 2024