Sexualbrotten har varit föremål för frekventa ändringar genom åren. Nu är det dags igen. Den 13 april i år överlämnade regeringen en proposition med förslag på ett stort antal ändringar att träda i kraft redan den 1 augusti 2022. Nya sexualbrott tillkommer, våldtäktsbegreppet utvidgas än en gång och omfattande straffskärpningar genomförs.

Kursprogram

Frivillighet och oaktsamhet var två nya moment som tillkom genom de ändringar i sexualbrottslagstiftningen som genomfördes den 1 juli 2018. Bengt Ivarsson var en av de experter som deltog i utredningen som föregick lagstiftningen om frivillighet och oaktsamhet. Han kommer redogöra för hur den lagstiftningen var tänkt att fungera och hur utfallet blivit i praxis. Från Högsta domstolen har det kommit ett flertal avgöranden där den nya lagstiftningen tillämpats. Under denna heldagskurs kommer Bengt Ivarsson gå igenom Högsta domstolens domar samt även ett antal avgöranden från hovrätterna. Vidare kommer han gå igenom den lagstiftning som är tänkt att träda i kraft den 1 augusti 2022.

I mål om sexualbrott är tilltron till de uppgifter som lämnas av misstänkt och målsägande av stor betydelse, detta inte minst då det ofta saknas vittnesiakttagelser från brottsplatsen. Vid kursen kommer en genomgång göras av hur bevisvärderingen ska gå till i dessa mål samt vad det innebär för försvarare och målsägandebiträde. Kursen bygger på ett aktivt deltagande från kursdeltagarna där erfarenheterna av tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen diskuteras.

  • Hur uttrycks frivillighet?
  • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
  • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
  • När är en våldtäkt grov?
  • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
  • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 augusti 2022?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Göteborg
Lokal: Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3

Pris: 8 900kr

06 december 09:00 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Bengt Ivarsson
Profilbild
Bengt Ivarsson
Advokat och delägare vid Kihlstedts advokatbyrå

Målgrupp

Advokater och jurister som arbetar som försvarare och/eller målsägandebiträde.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Påföljdsdagen 2024