Profilbild

Daniel Frigell

Daniel är civilekonom och delägare i Aderio AB, en specialistbyrå inom värdering och ekonomisk utredning i samband med tvister. Daniel har mer än 20 års erfarenhet av företags- och skadevärdering och transaktionsrådgivning och anlitas ofta som sakkunnig i tvister.

Daniel har skrivit ett stort antal utlåtanden och utredningar, och har personligen avgivit muntligt vittnesmål vid ett stort antal tillfällen i svensk domstol och i nationella och internationella skiljedomsförfaranden.

Daniel har av Who’s Who Legal omnämnts som expertvittne i internationella skiljeförfaranden.

Aktiva kurser