Arbetar du som försvarare, målsägandebiträde eller domare och behöver hålla dig uppdaterad på straffrättens område? Då är denna kurs ett måste! Syftet är att få en djupare förståelse för de problem som finns inom straffrätten och hur du i ditt vardagliga arbete ska hantera dessa. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren.

Kursprogram

Under en dag går en av våra mest uppskattade föreläsare, justitierådet Stefan Reimer, igenom komplexa straffrättsliga frågor kring ansvaret för medverkan, försök och förberedelse till brott i 23 kap. brottsbalken och ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga mål. I ett särskilt avsnitt belyses de särskilda påföljdssituationer som uppkommer i anslutning till dessa frågor.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

  • Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och annan medverkan
  • När inträder försökspunkten vid olika brottstyper?
  • Vad ska uppsåtet täcka vid medverkan till annans utförande av brott?
  • Vad tar uppsåtet sikte på vid förberedelse och stämpling till brott? Hur tillämpas täckningsprincipen vid farebrott och brottstyper som är av ”förberedelsekaraktär”?
  • Påföljdsbestämning vid försök, förberedelse och stämpling till brott
  • Nödvärn och nöd – ansvarsfrihet, putativsituationer och excesssituationer
  • Påföljdsbestämning i fall där 24 kap. brottsbalken är tillämplig, utan att det leder till ansvarsfrihet

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast två dagar senare.

För att Ni som tittare också ska kunna tillgodoräkna er den här föreläsningen inom ramen för Advokatsamfundets utbildningskrav kommer Ni efter varje delpass att få göra ett kortare kunskapstest. Inklusive kunskapstestet räknas föreläsningen som sex utbildningstimmar. Efter att alla tester är genomförda och alla frågor besvarade korrekt så läggs ett kursintyg upp på Ert konto på vår kundplattform.

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Videoföreläsning att se när det passar dig.

Pris: 4 995kr

E-kurs med quiz

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med straffrätt, antingen som försvarare, målsägandebiträde eller domare.

Relaterat