Rättsutvecklingen på det obeståndsrättsliga området är dynamisk och pågående. Ny praxis från Högsta domstolen och ny lagstiftning, den nya lagen om företagsrekonstruktion, påverkar och ger nya infallsvinklar. Som aktiv jurist inom konkurser och företagsrekonstruktion är det av största vikt att hålla sig uppdaterad om utvecklingen på området. Kursen bygger främst på den praxis som tillkommit inom obeståndsrättens område under 2023, 2024 och januari-mars 2025. Det närmare innehållet i kursen kommer av nöden att förändras och utvecklas under året.

Kursprogram

  • Konkursboets möjligheter att föra talan efter avskrivning (”Skadeståndstalan efter konkursen” NJA 2023 s. 21)
  • Konkursförvaltarens uppdrag och innebörden av en ändamålsenlig avveckling av boet (”Konkursgäldenärens deklarationer”)
  • Lönefordringars uppkomst i företagsrekonstruktion och sambandet med lönegaranti (”Emmabodas resningsansökan”)
  • Värderingsfrågor i samband med återvinning (pågående mål som avslutas under våren 2024)
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 28 mars 2025: fysiskt

Stockholm 28 mars 2025: digitalt

Ort: Stockholm
Lokal: info kommer

Pris: 9 900kr

28 mars 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Kursen lämpar sig bland annat för advokater och jurister som sysslar med konkurser eller företagsrekonstruktion samt domare som har konkursrättsliga mål och ärenden.

Relaterat

Affärsjuridik
Onödiga avtalsvillkor (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)