Affärsjuridiska kurser

Villkor
Ett av ExLibros största områden är affärsjuridiken!

Inom affärsjuridiken ger vi kurser i bland annat avtalsrätt, bolagsrätt samt konkurs och obeståndsrätt.

Affärsjuridiska kurser som vi erbjuder, behandlar bland annat avtalsrätt, bolagsrätt, processrätt samt kurser i konkurs och obeståndsrätt.
Kurserna vänder sig till dig som är advokat, jurist, revisor, redovisningskonsult, företagsledare eller på annat vis kommer i kontakt med det affärsjuridiska området.
Kurserna utgår alltid från gällande lagstiftning, praxis och forskning på det affärsjuridiska området.
Vi anlitar endast det främsta affärsjuridiska experterna och föreläsarna, vilket borgar för kurser med stor praktisk förankring och nytta.
På det flesta kurser kan du välja att delta antingen fysiskt på plats eller digitalt.
Står det hybrid bredvid en kurs så betyder det att kursen livesänds, och du kan delta på distans.

Nedan finner du alla aktuella kurser vi ger inom det affärsjuridiska området, hoppas du finner något av intresse!

Hittar du inte det du söker, tveka inte att höra av dig till oss med dina önskemål, så kanske det kan bli en kurs i framtiden.

Fåtal platser kvar

03

okt

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Processrättsliga möjligheter och utmaningar vid konkurs

På denna kurs går vi igenom olika möjligheter och utmaningar i samband med tvistemålsprocesser som uppkommer vid en konkurs.
En unik möjlighet att lyssna till en av landets mest erfarna advokater på ämnet, nämligen Lars Ehrstedt från Merino Advokatbyrå med 40 års erfarenhet av konkursbos processer i domstol och skiljenämnd, samt viss hjälp av Leonardo Merino. Ett måste kurs för dig som jobbar med konkurs och obestånd, eller på annat vis kommer i kontakt med den här typen av processer.

 • Konkursboet som kärande respektive svarande, samt rättegångskostnadsfrågor som är förknippade härmed.
 • Processkommission med redovisningsansvar. Kan gäldenären i domstol hävda sin rätt att vara kommissionär? Genomgång av HQ AB i likvidation i konkurs anspråk på att föra talan mot sin fd styrelse mot förvaltarens bestridande.
 • Rättskraftsfrågor när boet inträder eller inte.
 • Gäldenärens skiljeavtal. Borgenärernas rätt till inflytande.
 • Särskilt om processkommission vid återvinning.
 • Processfinansiering; särskilt avtalsfrågor, förvaltarens arvodering, principer för redovisning av resultatet samt besvärliga momsfrågor. TSMs hittillsvarande inställning till processfinansiering. Erfarenheter av ett genomfört skiljeförfarande med sådan finansiering.
 • Forumfrågor vid utländska inslag.

Nyhet

24

nov

2023

Stockholm

Affärsjuridik

Nyare associationsrättslig praxis

På denna affärsjuridiska kurs går föreläsarna Urban Båvestam och Johan Danelius igenom rättsutvecklingen på det associationsrättsliga området - särskilt inom aktiebolagsrätten. De går igenom ny praxis från Högsta domstolen och hovrätterna, men också ny lagstiftning och högintressanta utredningar. Kursen är ett måste för dig som är advokat, jurist, revisor eller redovisningskonsult och kommer i kontakt med associationsrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Finns det en princip om ansvarsgenombrott för aktieägare i vissa situationer?
 • När ska en aktieägares uttag från ett aktiebolag bedömas som ett förbjudet lån och som en lovlig eller olovlig värdeöverföring?
 • Var går gränserna för det s.k. tvångslikvidationsansvaret?
 • Vilka slutsatser kom utredningen ”Bolaget som brottsverktyg” fram till beträffande i första hand revisionsplikten och tvångslikvidationsreglerna?
 • När ska ett aktiebolags ersättningskrav mot VD handläggas av vanlig allmän domstol och när ska det i stället handläggas av Arbetsdomstolen?
 • Vad innebär de år 2021 ändrade reglerna om särskild granskning i aktiebolag och ekonomiska föreningar?
 • Under vilka förutsättningar kan ett uppdrag som särskild granskare upphöra i förtid?
 • Var går gränserna för en ideell förenings rättskapacitet?

Fåtal platser kvar

18

jan

2024

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

HD:s praxis 2022-2023 avseende den kommersiella avtalsrätten – en praktisk analys

På denna avtalsrättsliga kurs kommer föreläsaren Jon Kihlman under en dag gå igenom och ger en praktisk analys av HD:s senaste praxis inom eller i anslutning till den kommersiella avtalsrätten.

Kursen syftar till att dels orientera deltagarna om HD:s nyare praxis inom området, dels tillhandahålla fördjupade och praktiska analyser rörande vissa däri behandlade viktigare frågor. I anslutning till de materiella frågorna behandlas även anknytande processuella frågor.

Kursen vänder sig till dig som är advokat, jurist eller annan rådgivare inom det avtalsrättsliga området,
och behöver hålla dig uppdaterad gällande avtalsrättslig praxis.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Standardavtal och handelsbruk
 • Tolkning av rättshandlingar
 • Jämkning av avtalsvillkor
 • Kvittning i materiellt och processuellt hänseende

Endast två platser kvar med fysiskt deltagande!

Fåtal platser kvar

14

mar

2024

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

Konkursboets förpliktelser - rättsliga möjligheter - En fristående fortsättning (ges även digitalt!)

På denna obeståndsrättsliga kurs kommer vi att gå igenom under vilka omständigheter konkursboet blir förpliktat. Vi kommer att rikta in oss på separationsrätter, konkursgäldenärens avtal och miljörelaterade krav. Kursen vänder sig till dig som är advokat eller jurist med viss erfarenhet av att arbeta med konkurser.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Vilka rättsliga utgångspunkter ska konkursförvaltaren verka utifrån?
 • Hur ska förvaltaren hantera separationsrätter? Finns en vårdplikt?
 • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
 • Finns en partiell inträdesrätt?
 • När blir boet ansvarigt för att det nyttjat gäldenärens medkontrahents prestation?
 • Påverkar de nya reglerna i lagen om företagsrekonstruktion hur vi ska se på frågor om gäldenärens avtal i konkurs?
 • När blir konkursboet ansvarigt enligt 10 kap. MB?
 • För var svarar boet i sådana fall och finns möjligheter att påverka ansvaret?

Favorit i repris

16

maj

2024

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

Onödiga avtalsvillkor

Kursens utgångspunkt är reflektionen att åtskilliga avtal innehåller bestämmelser som inte behövs. Antingen tillför de avtalet inget av värde – för någon av parterna – eller också motverkar de sitt synbara syfte (Mer info om kursen finner du nedan samt i den fullständiga kursbeskrivningen).

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Avtalets ikraftträdande
 • Nationalistiska lagvalsklausuler
 • Tolkningsbegränsningar beträffande rubriker m.m.
 • Försäkran om behörighet
 • Överlåtelseförbud & uppsägningsklausuler
 • Omförhandlingsklausuler
 • Integrationsklausuler
 • Ansvarsbegränsningar
 • Försäkringsskyldighet
 • Köpares undersökningsrätt resp. plikt
 • Avtalad lojalitetsförpliktelse
 • Förhandlingsskyldighet innan rättslig åtgärd vidtas
 • Kvittningsförbud
 • Tolkningsföreträde
 • Flera riskövergångar
 • Uppdelning av avtalsbrott
 • Kommentarer till standardavta
 • Hävningsförutsättningar
 • Det överskattade skadeståndet

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen.

28

maj

2024

Stockholm

Affärsjuridik

AI - effektivisera dina arbetsprocesser!

På denna affärsjuridiska kurs får du lära dig mer om hur du rent praktiskt kan använda den nya AI - tekniken för att förenkla och förbättra ditt arbete med affärsjuridiska avtal,
samt hur tekniken kan användas som ett effektivt beslutsstöd. Vi kommer vidare även att titta på gällande lagstiftning och olika frågor om etik, kopplat till den nya tekniken.
Kursen är ett måste för dig som vill hänga med i den tekniska utvecklingen, och utforska möjligheterna men också riskerna med den nya tekniken.
Syftet är att du efter kursen ska ha tillräckliga färdigheter för att kunna använda AI som ett verktyg för att effektivisera dina arbetsprocesser.
Antalet platser är begränsade så säkra din plats redan idag!

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

Introduktion: Vad är AI och hur fungerar det?

 • Expertsystem och automatiserat beslutsfattande
 • Maskininlärning, neurala nätverk, naturlig språkbehandling (NLP)

Användningsområden:

 • Kunskapshantering (KM) och dokumentautomation
 • Stöd vid avtalsupprättande
 • Avtalsgranskning
 • Juridisk forskning
 • Upprättande av sammanfattningar
 • Beslutsstöd / utfallsbedömning av rättsfall ("case prediction")

Lagar och regler:

 • AI-förordningen
 • Dataskyddsförordningen
 • Sekretess
 • AI och rådgivningsansvar

   

   

   

   

  Praktiska exempel med ChatGPT och Google Bard

  Frågor och diskussion

Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.