Profilbild

Johan Danelius

Johan är sedan 2020 justitieråd i Högsta domstolen och har tidigare bl.a. varit tf rättschef och expeditionschef i Jusititedepartementet. Han har även varit sakkunnig och expert i statliga utredningar såsom Takeover-utredningen och särskild utredare i Utredningen om bolaget som brottsverktyg.

Aktiva kurser