Rättsutvecklingen på det aktiebolagsrättsliga området pågår ständigt, framför allt genom ny praxis från Högsta domstolen och hovrätterna, men också genom ny lagstiftning. Den som arbetar med dessa frågor måste därför se till att hålla sig uppdaterad. Den här kursen syftar till att ge deltagarna en sammanhållen genomgång av praxis från överrätterna på området under de senaste åren. Kursen lämpar sig bland annat för advokater, jurister och revisorer.

Kursprogram

Rättsutvecklingen på aktiebolagsrättens område sker kontinuerligt och huvudsakligen genom i första hand Högsta domstolens praxis. Som juridisk rådgivare är det därför av största vikt att hålla sig uppdaterad kring rättsutvecklingen. Kursen bygger på den praxis som tillkommit inom aktiebolagsrättens område under hösten 2023 och under 2024. Urvalet av rättsfall kommer att göras utifrån vilka som vid årets slut framstår som de mest intressanta. Det närmare innehållet i kursen kommer av nöden att förändras och utvecklas under året.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Värderingsfrågor vid upprättande av kontrollbalansräkning
  • Kommer reglerna om tvångslikvidationsansvar att avskaffas? Vad ska de i så fall ersättas med och vilka konsekvenser får det för styrelsens ansvar?
  • Straffrättsliga och andra påföljder vid brott mot låneförbudet
  • Kommer revisionsplikt införas för alla aktiebolag?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 17 jan 2025: fysiskt

Stockholm 17 jan 2025: digitalt

Pris: 9 900kr

17 januari 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå
Profilbild
Johan Danelius
Profilbild
Johan Danelius
Justitieråd Högsta domstolen

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister och andra verksamma jurister, styrelseledamöter och verkställande direktörer, revisorer.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)