Aktiebolagsrätten spänner över ett stort och mångfacetterat område. Det är svårt redan att skaffa sig kunskap på en allmän nivå om alla frågor som kan aktualiseras och det är närmast omöjligt att ha detaljkunskap om lösningarna på de svåra frågorna över hela området. Inte desto mindre måste snart sagt varje affärsjurist och revisor vara väl bekant med rättsområdet. Det är därför inte konstigt att det finns ett stort utbud av kurser i aktiebolagsrätt. De flesta kurser behandlar ett eller möjligen ett par specifika områden inom aktiebolagsrätten. Typiskt sett behandlar då kursen såväl och kanske framför allt allmänna, grundläggande frågor, som de mer komplicerade och svårlösta.

Kursprogram

Under den här kursen kommer i stället föreläsarna ta upp ett urval av aktiebolagsrättsliga frågor som har visat sig vara svåra eller som på senare tid har fått sin lösning först genom Högsta domstolens avgöranden. Kursdeltagarna förutsätts därför ha grundläggande kunskaper inom det aktie­bolags­rättsliga området. Föreläsarna kommer under kursen särskilt uppmärksamma senare års rätts­praxis.

Frågor inom följande ämnen kommer att tas upp: Låneförbuden, värdeöverföringsreglerna, ledningens skade­stånds­ansvar, KBR-ansvaret, klander av bolagsstämmo­beslut, företrädarskapet och styrelsens ansvar för aktieboken.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Vad krävs för att ett lån ska omfattas av undantaget för kommersiella lån?
 • Var går förvärvslåneförbudets gränser?
 • Är en förskottsutdelning ett otillåtet lån?
 • Kan styrelsen eller VD besluta om förtäckta värdeöverföringar?
 • Kan en olovlig utdelning läkas?
 • Är anteciperade och interima utdelningar tillåtna?
 • Hur ska en uppskjuten utbetalning hanteras?
 • Hur fördelas ansvaret mellan styrelse och revisor när bolaget och aktieägarna lidit skada?
 • Vilken betydelse har bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut?
 • Hur sent kan en första kontrollbalansräkning upprättas för att ha ansvarsbrytande verkan?
 • Sätter konkurs och företagsrekonstruktion stopp för styrelsens KBR-ansvar?
 • Vilken betydelse har kausalitetsprincipen vid klander av stämmobeslut i ljuset av senare års praxis?
 • Kan en styrelse vara beslutför trots att en majoritet av de utsedda ledamöterna har avgått?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: 7A Posthuset
Bokningen stänger 2021-09-08!

Pris: 8 900kr

17 september 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå
Profilbild
Anders Lagerstedt
Profilbild
Anders Lagerstedt
Universitetslektor i handelsrätt

Målgrupp

Målgruppen för kursen är advokater, revisorer och andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med aktiebolagsrättsliga frågor.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)