Rättsutvecklingen på det associationsrättsliga området – särskilt inom aktiebolagsrätten – pågår ständigt, framför allt genom ny praxis från Högsta domstolen och hovrätterna, men också genom ny lagstiftning. Den som arbetar med dessa frågor måste därför se till att hålla sig uppdaterad. Den här kursen syftar till att ge deltagarna en sammanhållen genomgång av praxis från överrätterna på området under de senaste åren.

Kursprogram

Rättsutvecklingen på det associationsrättsliga området – särskilt inom aktiebolagsrätten – pågår ständigt, framför allt genom ny praxis från Högsta domstolen och hovrätterna, men också genom ny lagstiftning. Den som arbetar med dessa frågor måste därför se till att hålla sig uppdaterad. Den här kursen syftar till att ge deltagarna en sammanhållen genomgång av praxis från överrätterna på området under de senaste åren.

Kursprogrammet uppdateras med ny praxis fram till kursdagen.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Finns det en princip om ansvarsgenombrott för aktieägare i vissa situationer?
  • När ska en aktieägares uttag från ett aktiebolag bedömas som ett förbjudet lån och som en lovlig eller olovlig värdeöverföring?
  • Var går gränserna för det s.k. tvångslikvidationsansvaret?
  • Vilka slutsatser kom utredningen ”Bolaget som brottsverktyg” fram till beträffande i första hand revisionsplikten och tvångslikvidationsreglerna?
  • När ska ett aktiebolags ersättningskrav mot VD handläggas av vanlig allmän domstol och när ska det i stället handläggas av Arbetsdomstolen?
  • Vad innebär de år 2021 ändrade reglerna om särskild granskning i aktiebolag och ekonomiska föreningar?
  • Under vilka förutsättningar kan ett uppdrag som särskild granskare upphöra i förtid?
  • Var går gränserna för en ideell förenings rättskapacitet?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: 7A Posthuset (Hybrid)

Pris: 9 500kr

24 november 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå
Profilbild
Johan Danelius
Profilbild
Johan Danelius
Justitieråd Högsta domstolen

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, revisorer och andra som i sitt arbete kommer i kontakt med svårare associationsrättsliga frågor.

Relaterat

Affärsjuridik, Processrätt
Processteknik och processtaktik
Affärsjuridik, Processrätt
Processrättsliga möjligheter och utmaningar vid konkurs
Affärsjuridik
HD:s praxis 2022-2023 avseende den kommersiella avtalsrätten – en praktisk analys