Under denna kursdag gör föreläsarna, advokat Urban Båvestam och universitetslektor Hanna Almlöf nedslag i ett antal aktiebolagsrättsliga frågeställningar som är särskilt relevanta för ägarledda bolag. Det handlar exempelvis om bolagsstyrning, förändringar i ägarkretsen, konfliktlösning och hur utträden ska gå till. I familjeföretag tillkommer utmaningar bl.a. i samband med att ägarna vill låta en ny generation ta över företaget.

Kursprogram

Denna kurs kommer att ges som hybridkurs!
Vilket gör att du själva väljer om du vill delta på plats eller online.
En onlineplats är 1.500kr billigare än deltagande på plats. Önskar du delta online så skriv online i rutan för övrig info
under bokning, så drar vi av det på priset när bekräftelsen skickas.

Väldigt många aktiebolag i Sverige är ägarledda, dvs. bolag där ägarna själva är verksamma i bolaget. Att ägarledda bolag har andra utmaningar än aktiebolag med en stor ägarkrets är en självklarhet för den som kommer i kontakt med dessa bolag, men något som sällan kommer till uttryck i den juridiska litteraturen. Det handlar exempelvis om bolagsstyrning, förändringar i ägarkretsen, konfliktlösning och hur utträden ska gå till. I familjeföretag tillkommer utmaningar bl.a. i samband med att ägarna vill låta en ny generation ta över företaget.

På den här kursen gör vi nedslag i ett antal aktiebolagsrättsliga frågeställningar som är särskilt relevanta för ägarledda bolag. Vi behandlar bland annat följande ämnen:

 • Formella och materiella regler som kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke
 • Förhållandet mellan å ena sidan den formella bolagsstämman och å andra sidan aktieägarmöten, ägarråd, familjeråd
 • Aktieägarnas insynsrätt, särskilt i aktiebolag med högst tio ägare
 • Vad regleras bäst i bolagsordningen respektive i aktieägaravtalet?
 • Konfliktlösningsmekanismer
 • Plötsligt dödsfall eller långvarig sjukdom
 • Oönskade passiva aktieägare
 • Bestämmelser om inlösen
 • Naken in-naken ut – eller inte
 • De aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • Generationsskiften från ett aktiebolagsrättsligt perspektiv
 • Dispens från låneförbud för att finansiera generationsskiften
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: Meddelas senare

Pris: 9 500kr

18 januari 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå
Profilbild
Hanna Almlöf
Profilbild
Hanna Almlöf
universitetslektor vid Linköpings universitet

Målgrupp

Målgruppen för kursen är advokater, revisorer och andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med aktiebolagsrättsliga frågor i ägarledda aktiebolag.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)