Profilbild

Hanna Almlöf

Hanna Almlöf är universitetslektor vid Linköpings universitet och specialiserad på associationsrätt. År 2014 disputerade hon på en avhandling om formellt och informellt beslutsfattande i ägarledda aktiebolag och har sedan dess fortsatt forska om ägarledda verksamheter, inklusive familjeföretag. Hanna är medlem i familjeföretagsforskningscentret CeFEO vid Jönköping International Business School, Ratio – Näringslivets Forskningsinstitut och Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law

Aktiva kurser