Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med juridisk rådgivning till bolag som befinner sig i eller löper risk att hamna i ekonomiska bekymmer. Kursen lämpar sig bland annat för advokater, jurister och revisorer.

Kursprogram

Alla påverkas vi av ekonomiska problem i företag. Det kan handla om en samarbetspartner, en kund eller en finansiär som inte kan fullgöra sina åtaganden, men ibland även det egna bolaget, ett dotterbolag, ett intressebolag eller ett portföljbolag. Då är det viktigt att redan på förhand känna till gällande regelverk och ha en plan för hur man ska agera i en sådan situation. Inte sällan hamnar man under stark tidspress och ibland med risk för såväl personligt ekonomiskt ansvar som straffansvar.

Under denna heldagskurs går advokaten Urban Båvestam igenom vad styrelsen och ledningen framför allt bör tänka på när ett bolag drabbas av ekonomiska bekymmer. Dagen kommer att kretsa kring de hårda reglerna om solidariskt betalningsansvar för bolagets skatter, styrelsens ansvar för bolagets skulder vid s.k. akut kapitalbrist, de straffrättsliga regler som sätter upp handlingsdirigerande begränsningar vid bolagets annalkande eller faktiska insolvens samt aktiebolagsrättens regler om skadeståndsskyldighet för styrelsens ledamöter.

Bland de frågor som diskuteras under kursen märks t.ex.:

  • Vilka är bolagets ”faktiska företrädare” enligt skatteansvarsreglerna?
  • Stämmer det att förvaltningsdomstolarna ålägger företrädarna ett närmast strikt ansvar för bolagets skatteskulder?
  • Om styrelsen inte har upprättat en kontrollbalansräkning i tid – kan det finnas anledning att göra det ändå?
  • Kan styrelseledamot undgå ansvar för bolagets skatter och andra skulder med förklaringen att vederbörande faktiskt aldrig deltagit i styrelsearbetet?
  • Kan även tillträdande och avträdande styrelseledamöter drabbas av personligt betalningsansvar?
  • Kan styrelsen låta bolaget betala vilken förfallen skuld som helst när bolaget är på obestånd?
  • Är styrelsen skyldig att ansöka om bolagets försättande i konkurs när bolaget är på obestånd?
  • Kan ägarna till ett tvångslikvidationspliktigt bolag fortsätta att driva bolaget vidare och då endast riskera nya skulder?
  • Får styrelsen en lojalitetsplikt mot bolagets borgenärer istället för dess aktieägare när bolaget är insolvent?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Göteborg

Pris: 8 900kr

08 oktober 2020 09:00

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå

Målgrupp

Advokater, jurister och revisorer

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)