Mellan aktieägarna i de allra flesta aktiebolag finns det någon form av aktieägaravtal. I många fall är aktieägaravtalet en nödvändighet. Aktieägaravtalet syftar till att reglera sådant som aktieägarna inte kan eller vill reglera i bolagsordningen och sådant som helt faller utanför aktiebolagsrätten. Mången gång upprättas aktieägaravtalet mer eller mindre slentrianmässigt med utgångspunkt i någon tidigare mall. Vanligen är avtalsförfattaren en affärsjuridiskt skolad person med kvalificerade kunskaper inom det aktiebolagsrättsliga området, men alltför ofta kan man i efterhand konstatera att avtalsförfattaren inte var tillräckligt kunnig inom t.ex. det familjerättsliga området. Konsekvenserna av att inte ha insikt i äktenskapsbalkens regler och om arvsrättens betydelse kan bli förödande. Inte sällan tycks avtalsförfattaren inte heller ha funderat igenom hur avtalets sanktioner ska fungera i praktiken.

Kursprogram

Med siktet inställt på några vanligt förekommande fallgropar för den som författar ett aktieägaravtal tar denna kurs upp frågor kring förhållandet mellan bolagsordningen och aktieägaravtalet, aktie­bolags­rättens och den ekonomiska familjerättens betydelse för aktieägaravtalets rättsverkan och vissa frågor kring hur aktieägaravtalet kan sanktioneras. Under kursen går föreläsarna bland annat igenom för- och nackdelar med reglering i bolagsordningen vs aktieägaravtalet, samspelet mellan äktenskapsförord och aktieägaravtal samt ärvdabalkens betydelse vid upprättande av aktieägaravtal.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Vilken är skillnaden i rättsverkan mellan reglering i bolagsordning jämfört med aktie­ägar­avtal?
 • Vilka frågor kan och bör regleras i bolagsordningen och vilka hör hemma i aktieägaravtalet?
 • Hur ska aktier hanteras i en bodelning?
 • Vad krävs för att aktier ska undantas från en bodelning?
 • Vilken betydelse har ett äktenskapsförord om en av aktieägarna dör?
 • Går det att i aktieägaravtal avtala om vad som ska hända med aktierna om en aktieägare dör?
 • Finns det bestämmelser som makar inte kan avtala om i ett aktieägaravtal just därför att de är gifta?
 • Vilken verkan får en i aktieägaravtal reglerad värderingsbestämmelse vid skilsmässa respektive dödsfall?
 • Bör ett aktieägaravtal innehålla vitesklausul och skiljeklausul?
 • Hur säkerställs efterlevnaden av ett aktieägaravtal vid t.ex. inlösen p.g.a. kontraktsbrott eller vid en drag-along?
 • Utgör samarbetet under ett aktieägaravtal ett enkelt bolag och kan i så fall handelsbolagslagen avtalas bort?
 • Finns det några aktiebolagsrättsliga aspekter att fundera över vid utfärdandet av en framtids­fullmakt?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: 7A Posthuset
Bokningen stänger 2021-09-08!

Pris: 8 900kr

16 september 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå
Profilbild
Clara Ehn
Profilbild
Clara Ehn
Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm

Målgrupp

Målgruppen för kursen är advokater, revisorer och andra som i sitt dagliga arbete med affärsjuridik skriver och lämnar råd kring aktieägaravtal.

Relaterat

Affärsjuridik, Processrätt
Processteknik och processtaktik
Affärsjuridik, Processrätt
Processrättsliga möjligheter och utmaningar vid konkurs
Affärsjuridik
Nyare associationsrättslig praxis (ges även digitalt!)