Mellan aktieägarna i de allra flesta aktiebolag finns det någon form av aktieägaravtal. I många fall är aktieägaravtalet en nödvändighet. Aktieägaravtalet syftar till att reglera sådant som aktieägarna inte kan eller vill reglera i bolagsordningen och sådant som helt faller utanför aktiebolagsrätten. Mången gång upprättas aktieägaravtalet mer eller mindre slentrianmässigt med utgångspunkt i någon tidigare mall. Vanligen är avtalsförfattaren en affärsjuridiskt skolad person med kvalificerade kunskaper inom det aktiebolagsrättsliga området, men alltför ofta kan man i efterhand konstatera att avtalsförfattaren inte var tillräckligt kunnig inom t.ex. det familjerättsliga området. Konsekvenserna av att inte ha insikt i äktenskapsbalkens regler och om arvsrättens betydelse kan bli förödande. Inte sällan tycks avtalsförfattaren inte heller ha funderat igenom hur avtalets sanktioner ska fungera i praktiken.

Kursprogram

Med siktet inställt på några vanligt förekommande fallgropar för den som författar ett aktieägaravtal tar denna kurs upp frågor kring förhållandet mellan bolagsordningen och aktieägaravtalet, aktie­bolags­rättens och den ekonomiska familjerättens betydelse för aktieägaravtalets rättsverkan och vissa frågor kring hur aktieägaravtalet kan sanktioneras. Under kursen går föreläsarna bland annat igenom för- och nackdelar med reglering i bolagsordningen vs aktieägaravtalet, samspelet mellan äktenskapsförord och aktieägaravtal samt ärvdabalkens betydelse vid upprättande av aktieägaravtal.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Vilken är skillnaden i rättsverkan mellan reglering i bolagsordning jämfört med aktie­ägar­avtal?
 • Vilka frågor kan och bör regleras i bolagsordningen och vilka hör hemma i aktieägaravtalet?
 • Hur ska aktier hanteras i en bodelning?
 • Vad krävs för att aktier ska undantas från en bodelning?
 • Vilken betydelse har ett äktenskapsförord om en av aktieägarna dör?
 • Går det att i aktieägaravtal avtala om vad som ska hända med aktierna om en aktieägare dör?
 • Finns det bestämmelser som makar inte kan avtala om i ett aktieägaravtal just därför att de är gifta?
 • Vilken verkan får en i aktieägaravtal reglerad värderingsbestämmelse vid skilsmässa respektive dödsfall?
 • Bör ett aktieägaravtal innehålla vitesklausul och skiljeklausul?
 • Hur säkerställs efterlevnaden av ett aktieägaravtal vid t.ex. inlösen p.g.a. kontraktsbrott eller vid en drag-along?
 • Utgör samarbetet under ett aktieägaravtal ett enkelt bolag och kan i så fall handelsbolagslagen avtalas bort?
 • Finns det några aktiebolagsrättsliga aspekter att fundera över vid utfärdandet av en framtids­fullmakt?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: 7A Posthuset
Bokningen stänger 2021-09-08!

Pris: 8 900kr

16 september 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå
Profilbild
Clara Ehn
Profilbild
Clara Ehn
Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm

Målgrupp

Målgruppen för kursen är advokater, revisorer och andra som i sitt dagliga arbete med affärsjuridik skriver och lämnar råd kring aktieägaravtal.

Relaterat

Affärsjuridik
Konkursboets förpliktelser - rättsliga möjligheter - En fristående fortsättning (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Onödiga avtalsvillkor (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)