Profilbild

Anders Lagerstedt

Anders är universitetslektor och undervisar i associationsrätt vid Stockholms och Örebro universitet.

Anders har specialiserat sig på associationsrätt och har en lång erfarenhet på området. Han arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning och rådgivning inom associationsrätt för bl.a. advokater, revisorer och bolagsjurister.

Anders är mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga och sin stora kunskap i ämnet.

Anders är också författare till ett flertal böcker i associationsrätt.

Aktiva kurser