Föreläsarna Jon Kihlman och Eric M. Runesson går under en dag igenom och ger en praktisk analys av HD:s praxis gällande avtalsrätten. Kursen kommer att bygga på praxis från i första hand åren 2020 och 2021 samt början av 2022. Rättsutvecklingen inom den kommersiella avtalsrätten sker kontinuerligt och huvudsakligen genom i första hand Högsta domstolens praxis, därför är det som juridisk rådgivare av största vikt att hålla sig uppdaterad kring rättsutvecklingen. Detta är således en måstekurs för dig som ger råd och rekommendationer i avtalsrättsliga frågor!

Kursprogram

Vilket gör att du själva väljer om du vill delta på plats eller online!
En onlineplats är 1.500kr billigare än deltagande på plats. Önskar du delta online så skriv online i rutan för övrig info under bokning, så drar vi av det på priset när bekräftelsen skickas.

Rättsutvecklingen inom den kommersiella avtalsrätten sker kontinuerligt och huvudsakligen genom i första hand Högsta domstolens praxis. Kursen syftar till att dels orientera deltagarna om HD:s nyare praxis avseende den kommersiella avtalsrätten, dels tillhandahålla fördjupade och praktiska analyser rörande vissa däri behandlade viktigare frågor.

Kursen kommer att bygga på praxis från i första hand åren 2020 och 2021 samt början av 2022. Några exempel på redan avgjorda rättsfall som med största sannolikhet kommer beröras är: De försvunna korna” NJA 2020 s. 115, ”Tandvårdsstödet” NJA 2020 s. 334, ”Kommunens hävningsförklaring” NJA 2020 s. 470, ”Den oskäliga skifteslikviden” NJA 2020 s. 624, ”Knoppens golvvärmesystem NJA 2020 s. 822 samt ”Badrummet i radhuset” T 2829-19, och i anslutning till det även ”Badrummet” NJA 2019 s. 807.

Som kursdeltagare kommer du att få en genomgång av HD:s praxis under senare år inom den kommersiella avtalsrätten och anslutande områden. 

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

  • Avtalstolkning
  • Hävning av avtal
  • Friskrivningsklausuler
  • Jämkning av avtalsvillkor
  • Skadestånd inom obligationsrätten
  • Argumentationsformer, förklaringar och principiella resonemang i HD:s avgöranden

Kursinnehållet är beroende av vilka frågor som aktualiseras i HD:s avgöranden. Även frågeställningar från närliggande områden, såsom sakrätt eller utomobligatorisk skadeståndsrätt, kan därför komma att behandlas.

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 9 500kr

25 mars 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt
Profilbild
Eric M. Runesson
Profilbild
Eric M. Runesson
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Praktiserande advokater och andra jurister som behöver hålla sig à jour med rättsutvecklingen inom den kommersiella avtalsrätten.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)