I denna praktiskt inriktade kurs, fokuserar vi på att utrusta advokater och jurister med verktygen och kunskapen de behöver för att dra nytta av den senaste AI-tekniken. Kursen syftar till att både orientera deltagarna om användbara AI-verktyg och att ge fördjupade, praktiska insikter av hur dessa teknologier kan användas för att effektivisera arbetsprocesser som dokumenthantering, juridisk forskning, kontraktsskapande och klientkommunikation. Förutom att utforska dessa tekniska möjligheter, behandlas också viktiga juridiska och etiska frågor kring AI-användning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR), sekretess, och juridiskt ansvar. Kursen är ett måste för alla som är intresserade av att hålla sig à jour med den senaste teknologin och dess inverkan på juridiskt arbete.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

Introduktion: Vad är AI och hur fungerar det?

 • Expertsystem och automatiserat beslutsfattande
 • Maskininlärning, neurala nätverk, naturlig språkbehandling (NLP)

Användningsområden:

 • Kunskapshantering (KM) och dokumentautomation
 • Stöd vid avtalsupprättande
 • Avtalsgranskning
 • Juridisk forskning
 • Upprättande av sammanfattningar
 • Beslutsstöd / utfallsbedömning av rättsfall ("case prediction")

Lagar och regler:

 • AI-förordningen
 • Dataskyddsförordningen
 • Sekretess
 • AI och rådgivningsansvar

  Praktiska exempel med ChatGPT och Google Bard

  Frågor och diskussion

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 28 maj 2024: fysiskt

Stockholm 28 maj 2024: digitalt

Ort: Stockholm
Lokal: 7A Posthuset (Hybrid)

Pris: 9 900kr

28 maj 09:00 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Håkan Nordling
Profilbild
Håkan Nordling
Bolagsjurist på Ericsson

Målgrupp

Kursen är ett måste för alla som är intresserade av att hålla sig à jour med den senaste teknologin och dess inverkan på juridiskt arbete.

Relaterat

Affärsjuridik
HD:s praxis 2022-2023 avseende den kommersiella avtalsrätten – en praktisk analys (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Konkursboets förpliktelser - rättsliga möjligheter - En fristående fortsättning (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Onödiga avtalsvillkor (ges även digitalt!)