I denna praktiskt inriktade kurs, fokuserar vi på att utrusta advokater och jurister med verktygen och kunskapen de behöver för att dra nytta av den senaste AI-tekniken. Kursen syftar till att både orientera deltagarna om användbara AI-verktyg och att ge fördjupade, praktiska insikter av hur dessa teknologier kan användas för att effektivisera arbetsprocesser som dokumenthantering, juridisk forskning, kontraktsskapande och klientkommunikation. Förutom att utforska dessa tekniska möjligheter, behandlas också viktiga juridiska och etiska frågor kring AI-användning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR), sekretess, och juridiskt ansvar. Kursen är ett måste för alla som är intresserade av att hålla sig à jour med den senaste teknologin och dess inverkan på juridiskt arbete.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

Introduktion: Vad är AI och hur fungerar det?

 • Expertsystem och automatiserat beslutsfattande
 • Maskininlärning, neurala nätverk, naturlig språkbehandling (NLP)

Användningsområden:

 • Kunskapshantering (KM) och dokumentautomation
 • Stöd vid avtalsupprättande
 • Avtalsgranskning
 • Juridisk forskning
 • Upprättande av sammanfattningar
 • Beslutsstöd / utfallsbedömning av rättsfall ("case prediction")

Lagar och regler:

 • AI-förordningen
 • Dataskyddsförordningen
 • Sekretess

Word plugin/AI assistant:

 • Definely – Word plugin för korrekturläsning / upprätta utkast
 • Brackets AI – Word plugin kontraktsgranskning (word plugin)
 • Eperoto - Lösning för beräkning och värdering av tvister
 • Leya – AI assistant med vissa rättskällor
 • Draftpilot – Word plugin, upprätta utkast / granska
 • Co-pilot – AI assistant (i Microsoft365 / Office)
 • ChatGPT – Al chat
 • Gemini – AI Chat
 • AI och rådgivningsansvar

   

   

   

  Praktiska exempel med ChatGPT och Google Bard

   

  Frågor och diskussion

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 19 sep 2024: fysiskt

Stockholm 19 sep 2024: digitalt

Pris: 9 900kr

19 september 09:00 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Håkan Nordling
Profilbild
Håkan Nordling
Legal Operations Manager på Olink Proteomics

Målgrupp

Kursen är ett måste för alla som är intresserade av att hålla sig à jour med den senaste teknologin och dess inverkan på juridiskt arbete.

Relaterat

Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolagsrättslig nyhetsdag