Kursen behandlar den mest centrala delen av den kommersiella avtalsrätten: naturagäldenärens leveransskyldighet och effekterna när den inte fullgörs. Den riktar sig till advokater och andra jurister som arbetar med avtalsfrågor. Eftersom en stor del av alla kommersiella avtal sluts utan att jurister är omedelbart inblandade riktar den sig även till säljare och inköpare.

Kursprogram

Utgångspunkten för kursen är dock att deltagarna har god kännedom om huvuddragen i den avtalsrättsliga – och i synnerhet den köprättsliga – regleringen, både vad gäller tillämpliga lagar och vanliga standardavtal.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

Leveransskyldighet och avtalsbrott:

 • Resultatåtaganden
 • Omsorgsåtaganden 
 • Resultatåtaganden med omsorgsinnehåll
 • Fastställande av avtalsinnehåll
 • Garantiers betydelse för leveransskyldigheten
 • Befintligt skick-klausuler och liknande begränsningar av leveransskyldigheten
 • Lojalitetsplikt eller leveransskyldighet?
 • Avtalsbrott utan påföljd
 • Jämkning av leveransskyldighet

Påföljder och avtalsobjektet:

 • Grunder för påföljd
 • Fullgörelse
 • Avhjälpande genom reparation m.m.
 • Omleverens
 • Avhjälpande på leverantörens bekostnad
 • Prisavdrag
 • Hävning

Skadestånd och annan ersättning för skada:

 • Skadeståndsgrunder
 • Kausalitetskrav
 • Culpa
 • Force majeure/kontrollansvar
 • Gränsen mellan skadestånd och prisavdrag eller ersättning för avhjälpandekostnad
 • Direkta och indirekta skador
 • Andra uppdelningar av skadetyper
 • Förutsebarhetskravet
 • Skadebegränsning eller skadeståndsbegränsning
 • Begränsningsskyldigheten och skadetyper
 • Skadeståndsberäkning
 • Laggivna och avtalade ansvarsbegränsningar
 • Vite och annan förutbestämd ersättning
 • Jämkning av ansvar

Processuella frågor:

 • Åberopsbörda och bevisbörda
 • Garantiers processuella effekter
 • Beviskrav
 • Rätten till naturafullgörelse och skyldigheten att begränsa sin skada
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 13 mars 2025: fysiskt

Stockholm 13 mars 2025: digitalt

Pris: 9 900kr

13 mars 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt

Målgrupp

Advokater, jurister, säljare och köpare som arbetar med avtalsfrågor.

Relaterat

Affärsjuridik
AI i praktiken - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)