Föreläsaren Jon Kihlman går under en dag igenom och ger en praktisk analys av HD:s senaste praxis inom eller i anslutning till den kommersiella avtalsrätten. Kursen syftar till att dels orientera deltagarna om HD:s nyare praxis inom området, dels tillhandahålla fördjupade och praktiska analyser rörande vissa däri behandlade viktigare frågor. I anslutning till de materiella frågorna behandlas även anknytande processuella frågor.

Kursprogram

Kursen bygger på praxis från i första hand åren 2022 och 2023. Urvalet av rättsfall görs utifrån vilka som vid årets slut framstår som mest intressanta. Bland redan avgjorda mål som framstår som kandidater för en genomgång kan nämnas Skatterådgivarens ansvarsbegränsning (NJA 2022 s. 354), Speditörpanten (NJA 2022 s. 574), Den kinesiska investeringen (NJA 2022 s. 311), Skadan på kulturbyggnaden (HD:s dom den 27 mars 2023 i mål T 448-22), Kvittningen av bodelningskostnaden (HD:s dom den 4 april 2023 i mål T 2568-22) och Smyckets vikt (HD:s dom den 14 april 2023 i mål T 3401-22).

Rättsutvecklingen inom den kommersiella avtalsrätten sker kontinuerligt och huvudsakligen genom i första hand Högsta domstolens praxis, därför är det som juridisk rådgivare av största vikt att hålla sig uppdaterad kring rättsutvecklingen.
Denna kurs är således ett måste för dig som ger råd och rekommendationer i avtalsrättsliga frågor!

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Standardavtal och handelsbruk
  • Tolkning av rättshandlingar
  • Jämkning av avtalsvillkor
  • Kvittning i materiellt och processuellt hänseende
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 18 jan 2024: fysiskt

Stockholm 18 jan 2024: digitalt

Pris: 9 900kr

18 januari 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt

Målgrupp

Praktiserande advokater och andra jurister som behöver hålla sig à jour med rättsutvecklingen inom den kommersiella avtalsrätten.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)