Profilbild

Jon Kihlman

Jur. dr Jon Kihlman är advokat med egen verksamhet i Stockholm. Utöver sin doktorsavhandling har Kihlman skrivit bl.a. CISG – En kommentar, Köprätten – En introduktion och Vad upphandlande myndigheter inte behöver göra samt delar av Köplagen – En kommentar. Vidare har han undervisat i avtalsrättsliga frågor i närmare 30 år.

Aktiva kurser