Profilbild

Jon Kihlman

Jur. dr Jon Kihlman är advokat med egen verksamhet i Stockholm. Hans huvudsakliga inriktning är kommersiella avtal och offentlig upphandling. Utöver sin doktorsavhandling - Fel - har Jon skrivit kommentarer till avtalsagen och CISG samt varit medförfattare till Köplagen - En kommentar. Därutöver har han bl.a. skrivit läroboken Köprätten – En introduktion och och rapporterna Vad upphandlande myndigheter inte behöver göra och Avtalsutformning och avtalsinnehåll - Kommersiella villkor i offentlig upphandling.

Jon har undervisat i avtalsrättsliga frågor i drygt 35 år.

Aktiva kurser