Profilbild

Eric M. Runesson

Jur. dr, doc. Eric M. Runesson har varit verksam som advokat och är sedan 2018 justitieråd i Högsta domstolen. Har är författare till ett flertal böcker och artiklar främst inom områdena för tvistlösning och avtalsrätt. Även han har undervisat i avtalsrättsliga frågor i mer än 30 år.

Aktiva kurser