Kursen vänder sig till både dig som är advokat/jurist med viss erfarenhet av att arbeta med konkurser och till den som arbetar som exempelvis revisor, redovisningskonsult eller på bank, med rådgivning eller hantering av frågor rörande fordringar och säkerheter.

Kursprogram

Regler om panter och separationsrätter är av fundamental betydelse för kreditväsendet, vid indrivning av fordringar och i samband med insolvens. Reglerna upplevs dock ofta som komplicerade och leder till många gränsdragningssvårigheter och tvister. De genererar också ett behov av juridisk rådgivning, exempelvis gällande risker för kreditförluster och rättegångar om återvinning i konkurs.  På denna kurs går vi igenom de sakrättsliga reglerna rörande fordringar och pengar på ett systematiskt sett, både utifrån ett praktiskt och ett akademiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på viktigare problem som uppkommer den praktiska hanteringen av konkurser och situationer där det kan förutses att en gäldenär kommer att drabbas av ekonomiska problem.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • I vilka fall föreligger separationsrätt till fordringar och pengar vid utmätning och konkurs och när går separationsrätten förlorad?
  • Under vilka förutsättningar uppkommer en giltig och bestående panträtt i fordringar och till medel som betalas in på dessa fordringar?
  • Vilka krav kan ställas på en denuntiation för att den ska leda till uppkomsten av en sakrättsligt verksam överlåtelse eller pantsättning?
  • När kan medel som blivit sammanblandade med andra medel krävas tillbaka med stöd av lagen om redovisningsmedel och enligt rättspraxis?
  • Vilka krav ställs på sakrättsliga moment vid fakturaköp respektive pantsättning i andra hand?
  • På vilka sätt kan panter i fordringar och pengar begränsas?
  • I vilka situationer kan gäldenären ges rådighet över tillgångar som ska utgöra säkerhet utan att säkerhetsrätten går förlorad?
  • I vilka situationer finns risk för återvinning i konkurs av säkerheter?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 17 okt 2024: fysiskt

Stockholm 17 okt 2024: digitalt

Pris: 9 900kr

Föreläsare

Profilbild
Marek Keller
Profilbild
Marek Keller
Advokat och partner på Wistrand advokatbyrå
Profilbild
Anders Nilsson
Profilbild
Anders Nilsson
Advokat och partner vid Wistrand Advokatbyrå

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister och andra verksamma jurister, styrelseledamöter och verkställande direktörer, revisorer.

Relaterat

Affärsjuridik
AI i praktiken - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolagsrättslig nyhetsdag