Profilbild

Anders Nilsson

Anders Nilsson är specialiserad på insolvensrätt och tvistlösning. Han bistår klienter med rådgivning avseende kredit- och säkerhetsfrågor, borgenärsskydd, rekonstruktionsfrågor och andra frågor som förekommer i företag med finansiella problem, däribland olika ansvarsfrågor. Han företräder även klienter i samband med tvistlösning inom olika områden. Anders har omfattande erfarenhet som rådgivare i samband med svenska och gränsöverskridande insolvens- och rekonstruktionsärenden och utses regelbundet som rekonstruktör, konkursförvaltare och likvidator.

Aktiva kurser