Profilbild

Marek Keller

Marek Keller är specialiserad på insolvensrätt och tvistlösning. Han bistår klienter med rådgivning avseende frågor som förekommer i företag med ekonomiska problem och åtar sig regelbundet uppdrag som konkursförvaltare. Han verkar även regelbundet som ombud i samband med tvistlösning inom olika branscher och verksamhetsområden.

Marek har en doktorsexamen i civilrätt vid Uppsala universitet efter att ha disputerat 2020 på sin avhandling ”Konkurs och process”. Han håller kurser och föreläser regelbundet inom insolvensrätt, sakrätt och processrätt.

Aktiva kurser