Att bestämma under vilka förutsättningar konkursboet blir förpliktat när förpliktelsen emanerar från konkursgäldenären är ofta svårt och på senare år har en intensiv diskussion förts om konkursförvaltaren ska verka för tillgångs- eller utdelningsmaximering. Valet av utgångspunkt påverkar hur förvaltaren ska agera gentemot borgenärerna. I denna kurs kommer vi att gå igenom under vilka omständigheter konkursboet blir förpliktat samt vilka rättsliga möjligheter som finns för konkursförvaltaren att se till borgenärernas gemensamma rätt och bästa. Vi kommer att rikta in oss på separationsrätter, konkursgäldenärens avtal och miljörelaterade krav.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Vilka rättsliga utgångspunkter ska konkursförvaltaren verka utifrån?
  • Hur ska förvaltaren hantera separationsrätter? Finns en vårdplikt?
  • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
  • Finns en partiell inträdesrätt?
  • När blir boet ansvarigt för att det nyttjat gäldenärens medkontrahents prestation?
  • Påverkar de nya reglerna i lagen om företagsrekonstruktion hur vi ska se på frågor om gäldenärens avtal i konkurs?
  • När blir konkursboet ansvarigt enligt 10 kap. MB?
  • För var svarar boet i sådana fall och finns möjligheter att påverka ansvaret?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 14 mars 2024: fysiskt

Stockholm 14 mars 2024: digitalt

Lokal: 7A Posthuset

Pris: 9 900kr

14 mars 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jonatan Schytzer
Profilbild
Jonatan Schytzer
Universitetslektor vid Uppsala universitet
Profilbild
Marek Keller
Profilbild
Marek Keller
Advokat och partner på Wistrand advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater eller andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs.

Relaterat

Affärsjuridik
Onödiga avtalsvillkor (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)