Att bestämma under vilka förutsättningar konkursboet blir förpliktat när förpliktelsen emanerar från konkursgäldenären är ofta svårt. För borgenären är det emellertid helt avgörande om fordran är en fordran mot boet (massafordran) eller en fordran mot konkursgäldenären (konkursfordran), eftersom boets skulder sa fullgöras före det att utdelning på konkursfordringarna sker. Grundstrukturen för dessa frågor är förvisso enkel: Till boet hör de tillgångar som tillhörde konkursgäldenären och boet blir inte skyldigt att fullgöra konkursgäldenärens skulder. Men när förpliktelser är sammankopplade med tillgångar blir det genast svårare. Det gäller konkursgäldenären avtal som är ofullgjorda vid konkursutbrottet. Ett avtal ger ju upphov till såväl fordringar (tillgångar) som förpliktelser (skulder). Det gäller också vissa miljörelaterade krav, såsom när en fastighet, som ingår som en tillgång i boet, är belastad med en miljöskuld. Och det gäller när boet säljer varor eller tjänster som ger upphov till mervärdesskattefordringar. På denna kurs kommer vi att gå igenom under vilka omständigheter konkursboet blir förpliktat. Vi kommer att rikta in oss på konkursgäldenärens avtal, mervärdesskattefordringar och miljörelaterade krav.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
  • Kan boet nyttja konkursgäldenärens medkontrahents leasinggods utan ersättning?
  • När anses boet vara en verksamhetsutövare enligt 10 kap. MB? Och vad får det för följd?
  • När blir boet betalningsskyldigt för moms vid leverans av varor, tillhandahållande av varor och justering av tidigare gjorda avdrag?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: 7A Posthuset, Vasagatan 28 (Hybrid)

Pris: 9 500kr

17 januari 09:00 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jonatan Schytzer
Profilbild
Jonatan Schytzer
Universitetslektor vid Uppsala universitet
Profilbild
Mikael Ek
Profilbild
Mikael Ek
Universitetslektor i rättsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater eller andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)