Profilbild

Mikael Ek

Mikael Ek är universitetslektor i rättsvetenskap vid Högskolan i Gävle, med särskild inriktning på indirekta skatter, där han undervisar i allmän skatterätt. Han disputerade på en avhandling om den mervärdesskatterättsliga klassificeringen av varutransaktioner inom EU. Utöver samarbetet med Jonatan arbetar Mikael även med ett projekt avseende mervärdesbeskattningen av idrottstjänster ur ett konkurrensneutralt perspektiv. Projektet är finansierat av stiftelsen TOR/SkatteNytt.

Aktiva kurser