Profilbild

Jonatan Schytzer

Jonatan Schytzer är universitetslektor vid Uppsala universitet, där han främst undervisar i sak- och insolvensrätt. Han blev utnämnd till årets lärare av juriststudenterna 2021. Samma år försvarade Jonatan sin prisbelönta avhandling, Fordrans uppkomst inom insolvensrätten. Sedan dess har han presenterat sin forskning ett tjugotal gånger och skrivit ett antal artiklar. Bland annat tillsammans med jur. dr Mikael Ek om mervärdesskattefordrans status i konkurs. Just nu är han aktiv i forskningsprojektet, Miljön i konkurs, som Torsten Söderbergs stiftelse finansierar.

Aktiva kurser