Vart annat år arrangerar vi Familjerättsligt forum på västkusten, denna gång föll valet på Falkenberg och Falkenbergs strandbad. Syftet med dessa kurser är att den praktiskt verksamme juristen eller boutredaren ska få ett forum för att på djupet diskutera vardagliga och praktiska problem som uppstår i jobbet, inom ramen för årets föreläsningar. Fokus under dessa dagar är att bli bättre på det juridiska hantverket och därigenom minimera risken för en tvist!

Kursprogram

Dag 1: Föreläsare: Johan Frih
Kursbeskrivning Arvstvister blir allt vanligare. Detta beror bland annat på att familjeförhållandena blivit mer komplicerade. Det är vanligt med särkullbarn från flera tidigare förhållanden. Något som inte förändrats är dock att alla vill att det inte uppstår oenighet och tvister när arvet skall fördelas. Alla vill naturligtvis att de förordnanden och önskemål man lämnat efter sig skall följas utan bråk. Hur ser man till att det blir på det viset? Som rådgivare har man ett ansvar för att de dödsfallshandlingar som upprättas leder till det resultat som klienten önskat. Då måste rådgivaren ta ett helhetsansvar. Det spelar ingen roll om testamentet exakt följer klientens önskemål om det blir verkningslöst på grund av att det kolliderar med andra handlingar eller rättsregler.
Under denna fördjupningskurs kommer vi därför att mer djupgående belysa hur man som rådgivare kan hjälpa till att avstyra arvstvister innan de uppkommer. Det sker naturligtvis genom att upprätta så bra testamenten och andra handlingar som möjligt. Lika viktigt är dock att ta ett helhetsperspektiv och vara lyhörd för klientens situation och vad denne vill åstadkomma. Det är många aspekter som är viktiga. Finns det några frågor som ofta glöms bort? En fråga som ofta återkommer är hur särkullbarn skall hanteras. Hur skall man väga de motstående intressen som finns mot varandra och helst åstadkomma en lösning som kan accepteras av alla. Hur långt går det att minska särkullbarnens rätt till arv om det är det klienten önskar? Hur skall man utforma testamenten och andra handlingar
för att åstadkomma detta? Likaså är det viktigt att förstå vad rätten till efterarv
innebär, vilka fällorna är och hur de kan undvikas.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Utformning av testamenten för att undvika tvister – en fördjupning.
 • Vad skall man tänka på för att undvika att ett testamente klandras?
 • Hur förhåller sig olika familjerättsliga handlingar till varandra?
 • Hur skall särkullbarn hanteras?
 • Vad innebär rätten till efterarv och vad betyder det i praktiken?
 • Helhetsperspektiv – vilka frågor glöms bort?
 • Gåvor – hur skall de beaktas i planeringen?
 • Sammanfattning och slutsatser.

Dag 2:

Föreläsare Maria Rommerud & Katarina Bartels

Kursbeskrivning
Familjerättsliga transaktioner innehåller många gånger inte bara civilrättsliga överväganden, man behöver även ha god kunskap om de skattemässiga konsekvenserna vid olika transaktioner. På kursen så görs en genomgång av det svenska skattesystemet med fokus på skattekonsekvenserna vid familjerättsliga transaktioner. Allt för att du som rådgivare ska kunna ge kunden en komplett rådgivning. Vi kommer under dagen utifrån praktiska exempel redogöra för skattereglerna och dess tillämpning i samband med familjerättsliga transaktioner så som vid arv, gåva, bodelning, upplösen av samägande mm. Vi kommer även att skattemässiga överväganden vid utformning av testamente och bodelningshandling. Efter dagen skall man ha grundläggande kunskap om det svenska skattesystemets uppbyggnad samt dess konsekvenser vid olika familjerättsliga transaktioner.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Svenska skattesystemets grunder
 • Beräkning av nettovärden vid bodelning och arvskifte
 • Uppskov med kapitalvinst vid arv, gåva och bodelning
 • Olika skatterättslig status för dödsbodelägare?
 • Pension vid bodelning
 • Tilläggslikvid vid bodelning och arvskifte
 • Uthyrning av bostad
 • Rut & Rot m.mm
Minimera Maximiera

Galleri

Kurstillfällen

Ort: Falkenberg:
Tillägg för enkelrum: 1.095kr
Pris för medresenär: 1.900kr
Pris för kursdeltagare med medresenär: 18.900kr.

Pris: 17 900kr

06 november 2019 10:00 -
07 november 2019 15:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Johan Frih
Profilbild
Johan Frih
Advokat och partner vid Lebenberg Advokatbyrå
Profilbild
Maria Rommerud
Profilbild
Maria Rommerud
Tidigare jurist på LRF Konsult i Örebro, driver nu egen juristverksamhet
Profilbild
Katarina Bartels
Profilbild
Katarina Bartels
Skatterådgivare vid LRF

Målgrupp

Jurister och boutredare

Relaterat

Familjerätt
Familjerättsligt forum 2024 (26-27 nov)