Profilbild

Johan Frih

Johan Frih har arbetat på Lebenberg Advokatbyrå sedan 2002 och blev advokat 2005. Innan dess fullgjorde han sin tingsmeritering vid Karlskoga tingsrätt. Det ämnesområde han är verksam inom är ekonomisk familjerätt och då huvudsakligen arvsrätt. Hans uppdrag innefattar såväl biträde vid olika arvsrättsliga tvister som arbete med boutredningar och arvskiften.

Aktiva kurser