Konsten att undvika och avstyra arvstvister - fördjupning, är en fristående fördjupningskurs av en kurs med samma namn som ExLibro genomförde tillsammans med Johan Frih våren 2017. Sedan dess har vi arbetat på att få till en riktigt vass men fristående fördjupningskurs och nu är den äntligen klar! (Kursen ingår även som en del av Familjerättsligt forum i Falkenberg)

Kursprogram

Arvstvister blir allt vanligare!
Detta beror bland annat på att familjeförhållandena blivit mer komplicerade. Det är vanligt med särkullbarn från flera tidigare förhållanden. Något som inte förändrats är dock att alla vill att det inte uppstår oenighet och tvister när arvet skall fördelas. Alla vill naturligtvis att de förordnanden och önskemål man lämnat efter sig skall följas utan bråk.

Hur ser man till att det blir på det viset?
Som rådgivare har man ett ansvar för att de dödsfallshandlingar som upprättas leder till det resultat som klienten önskat.  Då måste rådgivaren ta ett helhetsansvar. Det spelar ingen roll om testamentet exakt följer klientens önskemål om det blir verkningslöst på grund av att det kolliderar med andra handlingar eller rättsregler. Under denna fördjupningskurs kommer vi därför att mer djupgående belysa hur man som rådgivare kan hjälpa till att avstyra arvstvister innan de uppkommer. Det sker naturligtvis genom att upprätta så bra testamenten och andra handlingar som möjligt. Lika viktigt är dock att ta ett helhetsperspektiv och vara lyhörd för klientens situation och vad denne vill åstadkomma. Det är många aspekter som är viktiga. Finns det några frågor som ofta glöms bort? En fråga som ofta återkommer är hur särkullbarn skall hanteras. Hur skall man väga de motstående intressen som finns mot varandra och helst åstadkomma en lösning som kan accepteras av alla. Hur långt går det att minska särkullbarnens rätt till arv om det är det klienten önskar? Hur skall man utforma testamenten och andra handlingar för att åstadkomma detta? Likaså är det viktigt att förstå vad rätten till efterarv innebär, vilka fällorna är och hur de kan undvikas.

 

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Utformning av testamenten för att undvika tvister – en fördjupning.
  • Vad skall man tänka på för att undvika att ett testamente klandras?
  • Hur förhåller sig olika familjerättsliga handlingar till varandra?
  • Hur skall särkullbarn hanteras?
  • Vad innebär rätten till efterarv och vad betyder det i praktiken?
  • Helhetsperspektiv – vilka frågor glöms bort?
  • Gåvor – hur skall de beaktas i planeringen?Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 500kr

19 september 2019 09:00

Karta

Föreläsare

Profilbild
Johan Frih
Profilbild
Johan Frih
Advokat och partner vid Lebenberg Advokatbyrå

Målgrupp

Jurister och boutredare

Relaterat

Familjerätt
Familjerättsligt forum 2024 (26-27 nov)