Profilbild

Katarina Bartels

Katarina Bartels arbetar sedan 12 år inom LRF Konsult Skattebyrå med rådgivning,
utbildning i skattefrågor och näringspolitik. Framför allt arbetar Katarina med frågor som rör mindre företag,
med tonvikt mot enskilda näringsidkare.

Aktiva kurser